Opgaven er at sikre korrekt medicinadministration af livsvigtig medicin.

Ansatte sygeplejersker i Skive Kommune skal sikre, at borgeren får livsvigtig medicin.

Enten ved selv at administrere dette eller delegere indsatsen til sundhedsfagligt personale efter først at have sikret sig, at medarbejderen har de kompetencer, der er nødvendige for at løse opgaven.

Ved længerevarende nedbrud af Nexus.Ved nedbrud af Nexus er første handling at følge flowchart på skive.dk/sd.

Kontakt andre kollegaer både i eget område og i andre områder og afklar, om problemet er gældende for alle.

Medicinhåndtering

Nedbrud, hvor medicinskemaerne ikke kan tilgås via Nexus:

Ved nedbrud af Nexus kan medicinkort ses via FMK-online.dk gennem Citrix - benyt arbejds NEM-id.

  1. Som hovedregel gives doseret medicin ved totalt nedbrud af Nexus.
  2. Borger, hvor der er tvivl om - eller ændringer af medicinen
    • Kontakt en sygeplejerske
    • Aftal med sygeplejersken, hvordan dispensering og administration håndteres i nedbrudsperioden - nedskriv aftalerne.

Dokumentation

Dispositioner foretaget i løbet af vagten nedskrives og dokumenteres efterfølgende i Nexus, når der igen er normal drift.

Obs på, at disse oplysninger skal være låst inde.

Ved normal drift skal områdeleder samle op på forløbet.

De/den sygeplejersker der er på arbejde i pågældende tidsrum.

Ved behov kontaktes områdeleder.

Der er ikke behov for særligt udstyr.

Dette action card er udarbejdet af Merete Bislev.

Godkendt af Marianne Frost, stedfortræder for pleje- og visitationschef, den 15. marts 2019.

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør