Luk alle
Åben alle

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet). Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger og kørelister.

Ved IT-nedbrud i Pleje & Omsorg kontaktes nærmeste leder.

  • Områdelederen skaber overblik over situationen.
  • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.
  • Prioriter ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov for den fornødne hjælp.
  • Områdeleder kontakter andre plejecentre eller hjemmeplejegrupper for at konstatere, hvor stort omfanget af nedbruddet er.
  • Undersøg via action card – ”Problemer ved brug af omsorgssystem” – er tilgængelig i alle personalerum samt på sd.kive.dk
  • Områdelederen for berørte organisatoriske enheder aftaler med leder af hjemmeplejen/leder af plejecentre, hvordan der arbejdes videre uden brug af it.
  • Pleje- og Omsorgschefen kontaktes, når kritiske leverancer ikke kan leveres.

Områdeleder for området har bemyndigelse til at indkalde det antal medarbejdere, der skønnes nødvendigt.

Områdeledelsen på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

Dokumentet indeholder en nødplan, som kan følges i tilfælde af problemer ved brug af computer eller en mobil enhed i omsorgssystemet.

IT-koordinator: Jan P. Larsen tlf. 9915 6233 / 2463 9336

Kopi af planlægning findes på Team Nødberedskab > Generel > Backup kørelister

Her indlæses daglig planlægning, så der kan genfindes seneste 3 døgn og 3 døgn frem.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Kristian R. Lauridsen

Godkendt af Lars Olesen den 21.12 2021.

Denne indsatsplan er revideret af udviklingskonsulent Samantha Drejer Thomsen og udviklingskonsulent Christina Haferbier.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef, Jan Bendix Jensen den 31.03.2023

Oversigt over eventuelle action cards, der er udarbejdet for at understøtte indsatsplanen.

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør