Opgaven er at sikre korrekt medicinadministration af livsvigtig medicin ved længerevarende nedbrud af Nexus.Ved nedbrud af Nexus er første handling at følge flowchart på skive.dk/sd.

Kontakt andre kollegaer både i eget område og i andre områder og afklar, om problemet er gældende for alle.

Medicinhåndtering

Nedbrud, hvor medicinskemaerne ikke kan tilgås via Nexus:

Ved nedbrud af Nexus kan medicinkort ses via FMK-online.dk via en administrativ platform - benyt arbejds NEM-id.

  1. Som hovedregel gives doseret medicin ved totalt nedbrud af Nexus.
  2. Borger, hvor der er tvivl om - eller ændringer af medicinen
    • Kontakt en sygeplejerske
    • Aftal med sygeplejersken, hvordan dispensering og administration håndteres i nedbrudsperioden - nedskriv aftalerne.

Dokumentation

Dispositioner foretaget i løbet af vagten nedskrives og dokumenteres efterfølgende i Nexus, når der igen er normal drift.

Obs på, at disse oplysninger skal være låst inde.

Ved normal drift skal områdeleder samle op på forløbet.Ansatte sygeplejersker i Skive Kommune skal sikre, at borgeren får livsvigtig medicin.

Enten ved selv at administrere dette eller delegere indsatsen til sundhedsfagligt personale efter først at have sikret sig, at medarbejderen har de kompetencer, der er nødvendige for at løse opgaven.

De/den sygeplejersker der er på arbejde i pågældende tidsrum.

Ved behov kontaktes områdeleder.Vagttelefon - udenfor normal åbningstid

Tlf. 99 15 54 01

(Aften, nat, lørdag-søndag og helligdage)

Denne indsatsplan er udarbejdet af Kristian R. Lauridsen.

Godkendt af Lars Olesen den 21.12 2021.Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.

Sidst opdateret

31.03.2022

Ansvarlig redaktør