Luk alle
Åben alle

Akut Hjælp er en samling af korte action cards, som kan bruges i situationer, der kan opstå i en hvilken som helst afdeling og uanset fysisk placering.

Akut Hjælp indeholder blandt andet gode råd om førstehjælp, alarmering ved brand m.m. Vær opmærksom på, at hvis din egen afdeling har lavet særlige planer i tilfælde af f.eks. brand – så er det disse, du skal følge.

Delplaner indeholder de planer, som dit område har vurderet, der er nødvendige for at kunne håndtere alvorlige situationer.

Planerne for de enkelte hændelser hedder indsatsplaner. I nogle tilfælde er en indsatsplan i sig selv tilstrækkelig til at håndtere en given situation.

Nogle hændelser kan dog være så komplekse, at der for overblikkets skyld er lavet såkaldte Action Cards, der understøtter indsatsplanen.

Som medarbejder er du forpligtet til at orientere dig om indholdet i de indsatsplaner og action cards, der er lavet for dit område.

Dette område beskriver mere generelt, hvordan Skive Kommune arbejder med krisestyring. Det handler blandt andet om, hvordan en krisestab sammensættes, hvordan den aktiveres, og hvordan den arbejder (rollebaseret krisestyring). Krisestyring er særligt relevant for dem, der kan forventes at skulle indgå i en krisestab, dvs. ledere og særlige ressourcepersoner.

Vi gør opmærksom på, at der fortsat kommer nye planer til, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit arbejdsområde.

Sidst opdateret

15.02.2023

Ansvarlig redaktør