Luk alle
Åben alle
 • Kriseleder: Forvaltnings/afdelings- eller stabschef
 • Kommunikationsansvarlig
 • Relevante medlemmer af forvaltningens/stabens eller afdelingens ledergruppe.
 • Evt. Beredskabschef
 • Ad hoc medlemmer
 • Kriseleder: Kommunaldirektør eller en af denne udpeget stedfortræder
 • Evt. borgmester
 • Relevante medlemmer af direktionen
 • Relevante medlemmer af forvaltningernes chefgrupper/stabenes og/eller afdelingernes ledergrupper
 • Beredskabschef
 • Kommunikationsansvarlig
 • Ad hoc medlemmer

For alle deltageres vedkommende på begge driftsniveauer – men særligt for kriselederfunktionen - skal der være planlagt for stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb.

Stedfortræderen skal som udgangspunkt være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med samme mandat. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af Krisestaben. Det bemærkes, at det i vid udstrækning vil være muligt at udøve kriseledelse uden konstant fysisk tilstedeværelse, men ved brug af videokonferencer, konferencekald, mail, SMS mm.

Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov indgå i krisestaben efter samråd med kriselederen.

Ad hoc-medlemmer kan eksempelvis bestå af repræsentanter for andre myndigheder, herunder politi, læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed og andre.

Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere kommuner vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab.

Ved øvrige hændelsestyper, der ikke medfører aktivering af politiets Lokale Beredskabsstab, men omfatter flere kommuner, eksempelvis Holstebro, Skive, Lemvig eller Struer, håndteres hændelsen på Driftsniveau 2 med koordinering med den anden kommune efter nærmere aftale.

Stabene bidrager til den overordnede og tværgående krisehåndtering i form af ressourcepersoner inden for områderne:

 • Byrådssekretariatet - sekretariatsfunktion for krisestaben
 • HR & Økonomisk Sekretariat – understøttende funktion for krisestaben

Til struktureret evaluering af et hændelsesforløb i forbindelse med kriseledelsens aktivering, har Nordvestjyllands Brandvæsen udarbejdet en række skemaer.

Skemaerne kan anvendes til alle former for hændelser. Evalueringsspørgsmålene er struktureret efter centrale kerneopgaver i krisehåndtering.

Sidst opdateret

15.02.2023

Ansvarlig redaktør