Luk alle
Åben alle

Formålet med krisekommunikationsplanen er, at

 • bidrage til at skabe tryghed og tillid til Skive Kommune og dermed fastholde et godt omdømme, så vi fremstår åbne, handlekraftige, kompetente, ansvarlige og menneskelige
 • løse krisen på en tilfredsstillende måde og få evt. ramte borgere til at tage ansvar for egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde
 • undgå, at der opstår et informations-tomrum, der hurtigt bliver fyldt med rygter og spekulationer, og som kan forstærke krisen og oplevelsen af krisen.

Kriseledelsen afgør hvem, der udtaler sig om situationen. De kommunikationsmæssige opgaver varetages i tæt koordination med politiet og andre myndigheder.

 1. Definér krisen. Reager hurtigt.
 2. Udpeg en talsperson. Kommunikér med én stemme.
 3. Talspersonen skal være tilgængelig.
 4. Hav styr på fakta. Vær i tæt dialog med centrale aktører.
 5. Vær åben og proaktiv. Kommunikér handling.
 6. Fortæl, hvad du ved, og kun hvad du ved. Men fortæl også, hvornår du forventer at vide mere.
 7. Talspersonen udtaler sig empatisk.
 8. Erkend, hvis der er begået fejl.
 9. Overvåg presseomtale og korriger fejl med det samme.
 10. Husk alle målgrupper, herunder Skive Kommunes medarbejdere. Overvej hvilke kanaler, der skal tages i brug.

Krisestaben afdækker fakta og udarbejder responsstrategi

2. Krisestaben udpeger en kommunikationsansvarlig, som organiserer kommunikationsarbejdet:

 • udarbejder målgrupper og hovedbudskaber
 • opdaterer indhold på kommunens hjemmeside, Facebook og intranet – eventuelt i samarbejde med lokale indholdsredaktører
 • koordinerer og rådgiver om pressekontakt efter aftale med kriseledelsen
 • bistår kriseledelsen med at overvåge mediebilledet og løbende vurdere behov for yderligere information, ændringer osv.

Den kommunikationsansvarlige aktiverer og opdaterer kommunens Facebookside, hjemmeside og intranet.

En række institutioner under Skive Kommune har egne Facebooksider, som også kan aktiveres i forbindelse med en krisesituation på deres område.

Krisestaben kan sende mails til berørte medarbejdere.

Pressen kontaktes efter aftale med krisestaben.

Sidst opdateret

08.03.2023

Ansvarlig redaktør