Luk alle
Åben alle

Eksplosion, trykbølge, udslip eller brand.

Fare for spredning til områder i omkring risikovirksomheden.  

Beboere i nærområdet.

Alle borgere og virksomheder skal kontakte alarmcentralen 1-1-2, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling for miljøfaglig bistand.

Nordvestjyllands Brandvæsen kontakter Skive Kommune:

Tilkald inden for normal arbejdstid:

  • Forurening på landjorden - tlf. 9915 6635.
  • Forurening af vandløb og søer - tlf. 9915 6643, 9915 6838 eller 9915 3632. 

Gylleuheld/udslip tlf. 9915 6825 eller 9915 6206

Tilkald uden for normal arbejdstid:

  • Nordvestjyllands Brandvæsen
    Vagt, tlf. 2498 3998.

Nordvestjyllands Brandvæsen leder operationen i forbindelse med et uheld.

Indsatsleder leder indsatsen sammen med Politiet.

Indsatslederen koordinerer med Politiet og Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling.

Indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og Politiet leder akutindsatsen.

Efter den akutte fase har Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling ansvaret for den efterfølgende indsats.

Nordvestjyllands Brandvæsen

Politiet (typisk ved 1-1-2 alarmer)

Medarbejder fra Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling.

Beredskabets miljøudstyr indgår i indsatsen.

Indsatsleder og politi informerer.

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen.

Indsatsleder og politi.

Denne indsatsplan er udarbejdet af byg- og miljøchef Ann Ammitzbo

Godkendt den 22/2 - 2023

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør