Luk alle
Åben alle

Ekstremt glatføre og/eller sne er årsag til, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes betydeligt.

Indsatsen retter sig mod alle former for trafikanter – kørende, cyklende og gående.

Meldinger om vejr- og vejforhold kommer fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) via Vejvejr (IT-system - kræver log ind), Politi, Nordvestjyllands Brandvæsen I/S, borgere og eget mandskab.

Skive Kommunes døgnbemandede vintervagt alarmerer mandskab og materiel efter Handlingsplanen i Vinterman (IT-system - kræver log ind) i henhold til gældende vinterregulativ.

Vintervagten er i beredskab fra 15. oktober til 15. april.

Almindeligvis foretages alarmering rent praktisk via udkaldsrobot i Vinterman.

Under ekstreme vejrforhold foretages alarmering til mandskabet dog direkte telefonisk.

Glatførebekæmpelse og/eller snerydning.

Fokus er trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Serviceniveauerne på de enkelte vejstrækninger fremgår af gældende vinterregulativ.

Indsatsen koordineres med kørende vejpatruljer, eget mandskab, eksterne chauffører i vintertjenesten, nabokommuner, Vejdirektoratet, Politi og evt. militæret.

Vintervagten har det fulde ansvar for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse. I ekstreme tilfælde overgår ledelsen til Politiet eller krisestaben.

Indsatsen er organiseret direkte fra vintervagten til det udførende mandskab.

Personale og udstyr fremgår af Handlingsplanen i Vinterman.

Internt:

Vintervagten sørger for, at der informeres på hjemmesiden: trafikkort.vejdirektoratet.dk og de øvrige eksterne.

Ved ekstreme situationer informerer vintervagten Vinterkoordinatoren på Entreprenørgården.

Vinterkoordinatoren på Entreprenørgården eller dennes stedfortræder informerer videre til den vinteransvarlige i Drift & Anlæg i Forvaltningen.

Eksternt:

trafikkort.vejdirektoratet.dk/ 

Kollektiv trafik (Midttrafik), tlf. 7021 0230.

Lokale radiostationer, P4 Midt og Vest, tlf. 9610 7500

Radio Skive, tlf. 9752 7722 eller radioskive@radioskive.dk.

Denne indsatsplan er udarbejdet af den sagsansvarlige i forvaltningen og vinterkoordinatoren på Entreprenørgården.

Godkendt af drifts- og anlægschef Kim Hald, den 23. november 2018.

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør