Luk alle
Åben alle

I tilfælde af længer færgeaflysning (> 4 timer) til Fur skal beredskabsplanen igangsættes. Beredskabsplanen er udarbejdet med det formål at sikre, at nødvendige funktioner kan opretholdes på Fur, selvom færgen ikke sejler.

Beredskabsplanen beskriver nøje, hvem der skal indkaldes, og hvordan beredskabsgruppen nedsættes for at håndtere nødvendige funktioner.

Planen er udarbejdet og vedligeholdt af Teknik, Miljø og Udvikling, som er ansvarlige for at sikre, at den er opdateret og effektiv til at tackle beredskabssituationer på Fur.

Der er udarbejdet en telefonliste med de personer som skal informeres som de første.

Drift og Anlægschef

Christian Axelsen

 • Fastnet: 9915 3670
 • Mobil: 2180 2848

Teamleder for Vejmyndighed og Drift

Sejer Bjarke Bretlau Jensen.

 • Fastnet: 9915 6355
 • Mobil: 2119 1307

Park og vejs vagttelefon

Den person som har vagten

 • Mobil: 3095 1007

Beredskabsgruppen skal koordinere og igangsætte de nødvendige tiltag i forhold til følgende:

 • Midt- og Vestjyllands politi
 • Nordvestjyllands brandvæsen
 • Akut modtagelse centralen (akutlægehelikopter)
 • Hjemmeplejen
 • Beboere på Fur og dem som skal over til Fur.
 • Orientering af pressen/medier

Ved større færgeaflysning skal chefen for Drift og Anlæg indkalde beredskabsgruppen, og følgende igangsættes.

 • Færgeaflysningen skal identificeres, og der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan færgen kan komme til at sejle igen hurtigst muligt.
 • Der skal udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi samt Nordvestjyllands Brandvæsen for at opretholde beredskabet i tilfælde af akutte situationer på Fur.
 • Information og varsling skal gives til dem, der bruger færgen.
 • Når færgeafgangen er genoptaget, skal hændelsen evalueres, så man kan undgå lignende situationer i fremtiden.

Styring og håndtering af færgeaflysning sker ved nedsættelse af en beredskabsgruppe.

Beredskabsgruppen består af følgende personer:

Organisationsdiagram over beredskabet i Teknik, Miljø & Udvikling

Bilag 2.

Hvis det bliver nødvendigt at tilføje ekstra personale som en del af handlingsplanen, vil de pågældende personer ikke fremgå af organisationsdiagrammet, da de bliver en del af handlingsplanen.

Afdelingschefen for Drift og Anlæg eller dennes stedfortræder (Teamleder for Trafik og Havne) skal sørge for orientering af direktør, politikerne og pressetalsmand samt brugerne af færgen.

Pressemeddelelsen

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jesper Flensborg, september 2023.

Godkendt af Drift- og Anlægschef Christian Axelsen den 7. september 2023.

Sidst opdateret

26.09.2023

Ansvarlig redaktør