Luk alle
Åben alle
 • Sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed i tilfælde af ekstremt glatføre og/eller sne
 • Sikre den akutte indsats for at mindske de miljømæssige konsekvenser ved uheld
 • Sikre sundhed og sikkerhed ved forurenet drikkevand
 • Sikre borgere, trafikanter og husstande ved højvande og skybrud
 • Sikre borgere ved ulykker op risikovirksomheder
 • Sikre borgere og trafikanter i stærk storm eller orkan

Kriseorganisation

Kriseleder: Teknisk Direktør, Maibrit Lykkegaard, tlf: 6124 6941, mail: mlyk@skivekommune.dk

Stedfortræder: Byg og Miljøchef Ann Ammitzbo, tlf: 2324 3584, mail: anao@skivekommune.dk

Ansvarlig for involverede personer: Maibrit Lykkegaard

Løsningsansvarlig: Maibrit Lykkegaard

Ansvarlig for kommunikation: Karoline Vadgaard Kaspersen, tlf: 2020 3393, mail: kvka@skivekommune.dk

Stedfortræder, kommunikation: Lone Balling Engelsen, tlf: 2267 1899, mail: loba@skivekommune.dk

Øvrige: udpeges af kriseleder i forbindelse med aktivering af krisestab

 • Primært mødested er Maibrit Lykkegaards kontor, 2-08, på plan 2 i den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2
 • Ved brand eller andet som umuliggør fysisk tilstedeværelse på rådhus, afholdes krisemøde på Microsoft Teams. Eller mødested anvises af kriseleder
 • Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre
 • Modtager af alarm, involverer straks nærmeste leder med henblik på eventuel aktivering af krisestab
 • Som udgangspunkt skal nærmeste leder og kriseleder alarmeres telefonisk

Kriseleders opgave

 • Valider og beslutter niveau for krisehåndtering
 • Tilvejebringer det samlede situationsbillede
 • Opstart af log
 • sikre fortsat drift

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Møde på aftalt lokalitet
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information

Denne delplan er oprettet af Peter Krogh Jacobsen og godkendt af Ann Ammitzbo.

Senest revideret den 9. marts 2023

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør