Center for Psykiatri og Rusmiddel mangler personale som følge af et stort sygefravær.

At borgerne ikke modtager de visiterede eller livsnødvendige ydelser.Den leder (centerleder/afdelingsleder), der bliver informeret om/oplever situationen, adviserer sundhedschefen.

Den daglige drift kan være påvirket forskelligt afhængig af situationen.

  1. Skab overblik over situationen.
  2. At prioritere ressourcerne således at:
    • Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. opprioriteres.
    • I planlægningen tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden. Borgerne orienteres om situationen og tilses, når forholdene gør det muligt.
De berørte afdelingers indsatsplaner og action cards aktiveres.

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale fra vikarbureauer til løsning af prioriterede opgaver.

Driften overgår til nødberedskab = weekendplaner.

Centerlederen har det overordnede ansvar for indsatsen. Afdelingslederen har ledelsen på det operative niveau.

Der afrapporteres til sundhedschefen/Sundhedsafdelingens krisestab.

Tillidsmændene indgår i planlægningen af at dække nødberedskabet.

Den ansvarlige afdelingsleder orienterer personalet om nødvendige forholdsregler.

De borgere, hvor det ikke er livsnødvendigt at komme frem til, orienteres om situationen af den ansvarlige afdelingsleder.

Pårørende orienteres om situationen

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan, for krisekommunikation.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Steffen T. Pedersen.

Godkendt af sundhedschef Trine Brøcker den 6. december 2018.

Sidst opdateret

09.11.2021

Ansvarlig redaktør