Sikre borgere, der har behov for livsvigtig hjælp og livsvigtig medicin og borgere, der af andre årsager ikke kan undvære besøg.

Dette action card understøtter indsatsplan ved "Sygdom medarbejdere”.

Medarbejdere, der udleverer medicin og/eller yder støtte til borgere i døgntilbud og rusmiddelafdelingen.

Afdelingsleder vurderer om nødberedskabet skal aktiveres.

Når sygefraværet har et sådant omfang, at afdelingens opgaver ikke kan løses med det personale, der er til rådighed.Prioritering af hjælp til borgerne:

Borgere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. prioriteres. Der tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden.

Borgere, hvor besøg ikke er absolut nødvendig (efter en faglig vurdering) skal aflyses telefonisk.

Borgerne orienteres om situationen.

Nødvendigt personale:

  • Centerleder/afdelingsleder udarbejder en liste over personalet, der kan tilkaldes.
  • Centerleder/afdelingsleder vurderer, hvorvidt der er behov for hjælp fra andre teams, træffer de nødvendige aftaler med øvrige ledere.
Personalet på vagt.

Afdelingsleder sikrer den nødvendige bemanding

  • Fremmødt personale.
  • Personale i kommunen, der kan tilkaldes.
  • Personalet kan få opgaver uden for eget team.
Dette action card er udarbejdet af Steffen T. Pedersen.

Godkendt af sundhedschef Trine Brøcker den 6. december 2018.

Sidst opdateret

09.11.2021

Ansvarlig redaktør