Opgaven er at sikre korrekt medicinadministration, og sikre at den pædagogiske indsats dokumenteres.

Dette action card understøtter Indsatsplan IT-nedbrud.

Medarbejdere, der udleverer medicin og/eller yder støtte til borgere i døgntilbud, og Rusmiddelcenterets medicinudlevering.

Ved nedbrud af omsorgssystemet (Nexus)/IT-nedbrud i en længere periode.Medicinhåndtering

Handling

 • Kontakte den enkelte borgers læge for at blive opdateret ift. medicin
 • Der skabes overblik over de enkelte medarbejderes viden om borgernes medicin

FMK MEDICIN:

Nedbrud, hvor medicinskemaerne ikke kan tilgås via Omsorgssystemet.

 1. Som hovedregel gives doseret medicin ved totalt nedbrud af Omsorgssystemet.
 2. Borger, hvor der er tvivl om - eller ændringer af medicinen.
  • Kontakt en sygeplejerske, som kan oplyse antal tabletter og andre medicinordinationer fra FMK-online. Alle sygeplejersker har direkte adgang til FMK-online.
  • Aftal internt i teamet, hvem der tager kontakt til sygeplejersken.
  • Aftal med sygeplejersken, hvordan dispensering og administration håndteres i nedbrudsperioden – nedskriv aftalerne.

Dokumentation – medicin og pædagogisk indsats

Dispositioner foretaget i løbet af vagten nedskrives og dokumenteres efterfølgende i omsorgssystemet ved normal drift. Obs på, at disse oplysninger skal være låst inde.

Ved normal drift, skal afdelingslederen samle op på forløbet.

Uventet nedbrud – inden for normal arbejdstid:

 • Kontakt andre kollegaer både i eget område og i andre områder og afklar om problemet er gældende for alle. Hvis alle har problemet så kontakt IT-afdelingen.

Uventet nedbrud – uden for normal arbejdstid:

 • Kontakt andre kollegaer både i eget område og i andre områder og afklar om problemet er gældende for alle. Hvis alle har problemet så kontakt IT-afdelingen.
Personalet på arbejde.

Efter aftale med afdelingsleder/centerleder kan centerets sygeplejersker kontaktes uden for arbejdstid for at få adgang til medicinlister på FMK.Se kontaktoplysninger Sundhedsafdelingens krisestab

IT-servicedesk 9915 5600

Systemadministrator omsorgssystemet?

 

Dette action card er udarbejdet af Steffen T. Pedersen.

Godkendt af sundhedschef Trine Brøcker den 6. december 2018.

Sidst opdateret

09.11.2021

Ansvarlig redaktør