Luk alle
Åben alle

Center for Psykiatri og Rusmiddel mangler akut personale som følge af f.eks. et stort sygefravær.

Dette vil dermed kunne påvirke de kritiske leverancer i form af medicinudlevering til borgere i døgntilbud og i Rusmiddelcentret samt sikringen af de basale behov på afdelingens døgntilbud.

Den relevante afdelingsleder som oplever situationen, kontakter centerlederen, og det undersøges om den normale drift kan opretholdes ved hjælp fra andre afdelinger eller vikarer. Er det ikke muligt, orienteres sundheds- og psykiatrichefen om situationen. Jf. delplanen afgør sundheds- og psykiatrichefen om en krisestab skal nedsættes.

Afdelingsleder og centerleder arbejder med nedenstående opgaver, så der kan etableres den bedst mulige vagtplan på trods af fraværet.

  1. Skab overblik over situationen. Hvor mange medarbejder er fraværende, og hvor meget kan dækkes ind via hjælp fra andre afdelinger/vikarer.
  2. Skab overblik over konsekvenserne. Hvordan påvirker nedbruddet muligheden for at løse hhv. de kritiske leverancer og den normale drift?
  3. Sikre at de kritiske leverancer kan udføres.
  4. Sikre at flest mulige opgaver i den normale drift kan opretholdes. Den normale bemandingsplan for weekenden bruges som udgangspunkt i prioriteringen af hjælp til borgerne. Borgere som ikke kan modtage deres ordinære støtte, orienteres om situationen.

Centerlederen har det overordnede ansvar for indsatsen. Afdelingslederen har ledelsen på det operative niveau.

Der afrapporteres løbende til sundheds- og psykiatrichefen, eller sundhedsafdelingens krisestab hvis denne er aktiveret.

Centerleder og afdelingsleder sikrer den nødvendige bemanding, så de kritiske leverancer som minimum kan udføres.

Afdelingslederen varetager information og kommunikation til medarbejdere om situationen. Det sikres at alle medarbejdere kender til deres reviderede vagtplan.

Afdelingsleder sikrer ligeledes at borgere, som ikke får deres normale støtte, samt deres pårørende bliver orienteret om dette.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Keld Ravn Cramer. Godkendt af Trine Brøcker den 29.03.2023.

Sidst opdateret

29.03.2023

Ansvarlig redaktør