Luk alle
Åben alle

Trussel om skyderi, bombeangreb eller lignende angreb mod forsamlinger eller tilbud i Socialafdelingen.

Truslen kan blive videregivet gennem Politiet, Brand & redning, medarbejdere, borgere eller pårørende, tilfældige vidner m.v.

Alarmer akut hjælp 1-1-2

Gengiv truslens ordlyd så nøjagtigt som muligt.

  • Bygningen/bygningerne som truslen er rettet imod skal evakueres - medmindre politiet anbefaler noget andet.
  • Tag vare på borgere, medarbejdere og andre der er berørt af truslen.
  • Brand & Redning og politiet inddrages, ring 1-1-2
  • Sørg for at samle andre borgere i sikkerhed – medmindre politiet anbefaler noget andet.
  • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger
  • Informer afdelingsleder.
  • Afdelingsleder kontakter centerleder og vurdere i samarbejde behovet for krisehjælp og kontakt evt. psykolog.
  • Centerlederen kontaktes med henblik på orientering af Socialchefen. I samarbejde vurderes behovet for kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.

Redningsfolk og politi leder indsatsen.

Personalet på ulykkesstedet eller afdelingslederen samarbejder eventuelt med indsatsledelsen i forhold til socialpædagogisk indsats.

Såfremt der er redningsfolk og politi på ulykkesstedet leder de indsatsen.

Krisestaben informeres eller aktiveres efter behov.

I første omgang aktiveres alt tilgængelig personale på stedet.

Herefter vurderes hvorvidt der er behov for ekstra personaleressourcer, for at kunne løse den efterfølgende håndtering af borgerne.

Personalet på ulykkesstedet informerer afdelingslederen om episoden. 

Afdelingslederen kontakter centerlederen og informerer om episoden.

Centerlederen informerer Socialchefen om episoden.

Socialchefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Centerlederen – evt. afdelingslederen efter aftale - informerer personale på tilbuddet.

Socialchef - evt. centerleder efter aftale - er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen, hvis det vurderes nødvendigt.

Afdelingsleder er opmærksom på behov for psykologhjælp.

Ikke obligatorisk

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten og Bettina Grøne.

Godkendt af Socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 15. februar 2022

Sidst opdateret

27.09.2023

Ansvarlig redaktør