Trafikuheld, hvor borgere er involveret, hvor der er personskade på borgere eller medarbejdere.Alarmen kan komme fra medarbejdere, borgere eller pårørende, tilfældige vidner mv.

Alarmer akut hjælp 1-1-2 • At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.
 • At tage vare på borgere, medarbejdere og andre, der har overværet ulykken.
 • At tage vare på øvrige borgere og gøre dem trygge.


 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og

  ring 1-1-2

 • Sørg for at samle andre borgere i sikkerhed.
 • Informer kolleger på tilbud med henblik på evt. assistance. 
 • Informer afdelingsleder.
 • Tilkald nødvendig hjælp – f.eks. fra kolleger.
 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog.
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.
 • Centerlederen kontaktes med henblik på orientering af krisestaben, kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.
Normalt vil et trafikuheld ikke aktivere krisestaben.

Redningsfolk og politi leder indsatsen på ulykkesstedet.

Personalet på ulykkesstedet eller afdelingslederen samarbejder med indsatsledelsen i forhold til socialpædagogisk indsats.

Personalet på ulykkesstedet informerer afdelingslederen om episoden.

Afdelingslederen kontakter centerlederen og informerer om episoden.

Centerlederen informerer Socialchefen om episoden.

Socialchefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Centerlederen – evt. afdelingslederen efter aftale - er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen.

Centerlederen – evt. afdelingslederen efter aftale - informerer personale på tilbuddet

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten.

Godkendt af socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 6. december 2018.

Revideret december 2021.

Sidst opdateret

14.12.2020

Ansvarlig redaktør