Luk alle
Åben alle

Trafikuheld, hvor borgere er involveret, hvor der er personskade på borgere eller medarbejdere.

Alarmen kan komme fra medarbejdere, borgere eller pårørende, tilfældige vidner mv.

Alarmer akut hjælp 1-1-2

 • At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.
 • At tage vare på borgere, medarbejdere og andre, der har overværet ulykken.
 • At tage vare på øvrige borgere og gøre dem trygge.
 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og

  ring 1-1-2

 • Sørg for at samle andre borgere i sikkerhed.
 • Informer kolleger på tilbud med henblik på evt. assistance. 
 • Informer afdelingsleder.
 • Tilkald nødvendig hjælp – f.eks. fra kolleger.
 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog.
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.
 • Centerlederen kontaktes med henblik på orientering af krisestaben, kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.

Normalt vil et trafikuheld ikke aktivere krisestaben.

Redningsfolk og politi leder indsatsen på ulykkesstedet.

Personalet på ulykkesstedet eller afdelingslederen samarbejder med indsatsledelsen i forhold til socialpædagogisk indsats.

Personalet på ulykkesstedet informerer afdelingslederen om episoden.

Afdelingslederen kontakter centerlederen og informerer om episoden.

Centerlederen informerer Socialchefen om episoden.

Socialchefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Centerlederen – evt. afdelingslederen efter aftale - er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen.

Centerlederen – evt. afdelingslederen efter aftale - informerer personale på tilbuddet

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten.

Godkendt af socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 6. december 2018.

Revideret december 2021.

Sidst opdateret

26.09.2023

Ansvarlig redaktør