Luk alle
Åben alle

Vestergade 11. 7800 Skive

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale

Kritiske opgaver dag – tiltag til imødegåelse:

Elevatoren går ud af drift. Huset har 2 kørestolsbrugere. Skulle de være uden for huset, vil det kun være den ene som kan tilgå egen lejlighed. Obs at de begge er i huset.

Kritiske opgaver aften – tiltag til imødegåelse:

Elevatoren går ud af drift. Huset har 2 kørestolsbrugere. Skulle de være uden for huset, vil det kun være den ene som kan tilgå egen lejlighed. Obs at de begge er i huset.

Kritiske opgaver nat - tiltag til imødegåelse:

Elevatoren går ud af drift. Huset har 2 kørestolsbrugere. Skulle de være uden for huset, vil det kun være den ene som kan tilgå egen lejlighed. Obs at de begge er i huset.

Tryghed:

Tryghedsskabende foranstaltning med forlængelse af aftenvagten.

Batterilys i gangarealer aften/nat.

Mobil/it:

Sikre at Power banks er ladet op, så mobiltelefoner kan ”tankes”

Obs på opdatering af offline data Nexus mobil.

Tjek den enkelte borgers behov i Nexus under dokumentationsoverblik/skemaer/ *SOC Action Card Strømafbrydelse

Mad og drikke:

Forventer ikke problemer, der er som udgangspunkt altid et lille lager af mad og drikke i huset.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

 

Kontaktoplysninger på centerledergruppe

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør