Luk alle
Åben alle

Udvikling og Relation, Skive

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

 Kritiske opgaver – tiltag til imødegåelse:

Bostøtteopgaver:

Det forventes at medarbejderne har adgang til Nexus under strømafbrydelsen, men for at sikre overblik over borgeropgaverne, udskrives kørelisten ifm varsel om nedlukning, så vi kan gennemføre borgerbesøgene som planlagt.

Der sættes fokus på, at arbejdsmobiler altid er opladet.

Der er elektronisk lås på døren til Hjalmar Kjems Allé, så derfor genopfriskes informationer om nøgleboks. Adgang til administrationen, kan være nødvendig ift at hente nøgler til biler og cykler.

Der tales med borgerne om risikoen for strømafbrydelser.

Hvis nogen af borgerne har særlige udfordringer noteres dette i Nexus.

Café KURS:

Hvis strømafbrydelsen kommer i aften eller nattetimer, vil alarmen blive afbrudt. Der vil fortsat være aflåst, så der ikke er adgang til huset.

Hvis strømafbrydelserne varsles, vil leder træffe beslutninger om evt lukning af Caféen, og/eller om der skal ske ændringer i forhold til madlavning.

Hvis der på forhånd træffes beslutning om lukning af tilbuddet, gives der besked til resten af Socialafdelingen, så borgerne ikke går forgæves.

I tilfælde af at der kommer strømafbrydelser der ikke er varslet, er der indkøbt lommelygter, så borgere og medarbejdere kan se til at forlade Caféen, hvis det er i aftentimerne.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

 

Kontaktoplysninger på centerledergruppe 

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør