Luk alle
Åben alle

CBA – Skive, Aktivitetshuset Skovly

Varslet strømafbrydelse i et område med Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen er varslet til en varighed af ca. 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm, fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Kritiske opgaver dag – tiltag til imødegåelse:

Tryghed:

Borgerne er sammen med kendt personale på dagtilbud, hvilket er tryghedsskabende.

Ellers kan kritiske opgaver vedrørende den enkelte borger findes i Nexus i skemaet ”SOC Action Card Strømafbrydelse”.

Tormax dør (hovedindgangen):

Den automatiske hovedindgangsdør har et backup batteri, så er døren låst vil den forblive låst. Hvis døren står til automatisk åbne/lukke, vil døren ved strømsvigt åbne sig. Døren kan derefter skubbes/lukkes i manuelt og forblive lukket indtil strømmen er tilbage. Borgerne vil kunne bruge terrassedørene i kantinen, som ind- og udgang under brown out.

Salto system ved hovedindgang og kælderindgang:

Saltosystemet har et backup batteri og vil derfor virke på normalvis.

ACN-sikring (alarm):

ACN-sikring har et backup batteri, så alarm vil virke som vanligt - dvs. at den kan slås fra ved brug af kode.

Systemet kan komme med en fejlmelding grundet strømsvigt – denne fejl vil forsvinde, når ens kode indtastes.

Alarmen kan dog ikke slås til ved strømnedbrud. Dette kan først gøres, når strømmen er tilbage.

Elevator på værkstedet:

Ved strømnedbrud har elevatoren nødstop funktion. Der vil blive tændt lys inde i elevatoren og mulighed for at trykke på den røde stop knap, som giver en alarm inde på værkstedet samt til vagtcentral. Der er mulighed for at bruge sænkefunktionen inde i teknikrummet til elevatoren og derved kan elevatoren sænkes til kælderniveau og man kan komme ud af elevatoren.

Vaskemaskine, opvaskemaskiner samt den store kaffemaskine:

Disse maskiner skal ikke være i brug, når brown out starter, da disse får problemer efterfølgende med at fungere på normal vis.

Kritiske opgaver udenfor Skovlys åbningstid – tiltag til imødegåelse:

ACN-sikring: Alarmen kan ikke slås til ved strømnedbrud. Dette kan først gøres, når strømmen er tilbage. Derfor vil det kræve, at alarmen tilkobles, når strømmen kommer tilbage.

ACN-alarmen vil sende en melding til kontrolcentralen (vagtudrykning) om strømmen er gået. Der foreligger en aftale om, at kontrolcentralen herefter venter i 15 min. og ringer derefter til enten Karina Hostrup afdelingsleder på Skovly eller Rie Nielsen centerleder af CBA. De vil kunne informere om strømnedbrud samt tjekke op på evt. indbrud på Skovly.

Hjælpemidler:

Loftlifte står normal i opladningsfunktion, når de ikke bruges og vil derfor kunne bruges i et vist omfang under brown out.

Gulvlift sættes til opladning ved varsling, så denne er funktionsdygtig i tilfælde af loftlifte skulle bruge hele opladningen.

Skiftebrikse vil skulle sætte i en fornuftig arbejdshøjde for personalet lige inden strømsvigt.

Belysning:

Batterilys i grupperummene, toiletter, skifterum og gangarealer ved behov i det mørke timer.

Pandelamper kan anvendes i personlige plejesituationer.

Mobil/it:

Sikre at Power banks er ladet op, så mobiltelefoner kan ”lades op”

Obs på opdatering af offline data Nexus mobil.

Mad og drikke:

Forventer ikke problemer, da borgerne har egen mad med eller køber fast sin frokost i kantinen – ingen behov for at varme mad.

Ved varsling kan der med fordeles laves kaffe og the, som hæles på kander.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

 

Kontaktoplysninger på centerledergruppe 

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør