Luk alle
Åben alle

Parcelvej

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

 Kritiske opgaver dag – tiltag til imødegåelse:

Der skal indkaldes 1 brandvagt – som ikke har andre opgaver  end at observere brandanlægget og som ikke forlader stedet før alle alarmer fungere korrekt.

Flytbare Lifte sættes til opladning.

Arbejdsmobiler, Ipad og Powerbanks lades op.

Kritiske opgaver aften – tiltag til imødegåelse:

Der skal indkaldes 1 brandvagt – som ikke har andre opgaver end at observere brandanlægget og som ikke forlader stedet før alle alarmer fungere korrekt.

Flytbare Lifte sættes til opladning.

Arbejdsmobiler, Ipad og Powerbanks lades op.

Sørge for der er mad der kan serveres koldt.

Kritiske opgaver nat - tiltag til imødegåelse:

Der skal indkaldes 1 brandvagt – som ikke har andre opgaver end at observere brandanlægget og som ikke forlader stedet før alle alarmer fungere korrekt.

Flytbare Lifte sættes til opladning.

Arbejdsmobiler, Ipad og Powerbanks lades op.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

 

Kontaktoplysninger på centerledergruppe

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør