Luk alle
Åben alle

CBA-Skive, Botilbuddet Mejsevej 12  

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Borgerrelaterede opgaver:

Kritiske opgaver vedrørende den enkelte borger kan findes i Nexus i skemaet ”SOC Action Card Strømafbrydelse”.

Brandvarsling:

ABA-anlæg har batteri back up på 24 timer, så der er automatisk varsling af brandvæsen.

Da Tunstall ikke har batteri back up, vil der IKKE være automatisk varsling til medarbejderne på mobiltelefonerne. Derfor indsættes brandvagt til at overvåge ABA-anlægget under brown-out:

Ved strømsvigt sikres, at ABA-anlægget stadig er i drift. Dette gøres på anlægget i forgangen. ”I drift” skal lyse grønt. Der vil komme et opkald fra brandvæsnet, der skal sikre sig at vi er opmærksomme.

Der indsættes brandvagt til overvågning af ABA-anlægget.

Brandvagten må ikke have andre opgaver i tidsrummet. Brandvagten sikrer sig at have mobilnumre på alle medarbejdere på vagt, så disse kan adviseres ved brand.

Hvis brown out foregår uden varsel, er det medarbejder, der straks går til ABA-anlægget og er brandvagt. Er det om natten, er det nattevagten fra Nattergalevej som straks går til ABA-anlægget og der tilkaldes en medarbejder, så der hurtigst muligt igen er 2 nattevagt ud over brandvagten.

Når der igen er strøm, nulstilles ABA-anlægget af en dertil udpeget medarbejder/afdelingsleder. Herefter kontaktes Brandvæsnet på tlf.70220385 for at sikre, at anlægget er i drift.

Vicevært afprøver brandalarm hurtigst muligt efter strømsvigt.

Diverse alarmer:

Tunstall anlægget har IKKE batteri back up, og derfor er overfaldsalarmer, døralarmer, epi alarmer mm sat ud af drift, og der er beskrevet andre løsninger ved strømsvigt. Løsningerne i de forskellige vagtlag er at finde under den enkelte borger i Nexus i skemaet ”SOC Action Card Strømafbrydelse”.

Når der igen er strøm, tjekkes diverse alarmer

Hjælpemidler:

Ikke aktuelt.

Mobiltelefoner:

Powerbanks oplades ved varsling.

Nexus app’en opdateres på medarbejderes arbejdsmobil:

Mad:

Ved varsling vurderes, om der skal sikres mad, der kan serveres koldt

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

Kontaktoplysninger på centerledergruppe

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør