Luk alle
Åben alle

dxlkajf

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Kritiske opgaver dag – tiltag til imødegåelse:

Hvis der er borgere som ligger med iltbehandling sikres det at der er ilt nok i den transportable iltbombe til at være i under strømafbrydelsen.

Borgerne tilkobles iltbomben ved strømafbrydelse.

Kritiske opgaver aften – tiltag til imødegåelse

Hvis der er borgere som ligger med iltbehandling sikres det at der er ilt nok i den transportable iltbombe til at være i under strømafbrydelsen.

Borgerne tilkobles iltbomben ved strømafbrydelse

Kritiske opgaver nat - tiltag til imødegåelse:

Hvis der er borgere som ligger med iltbehandling sikres det at der er ilt nok i den transportable iltbombe til at være i under strømafbrydelsen.

Borgerne tilkobles iltbomben ved strømafbrydelse

Mad:

Der kan serveres kold mad / rugbrød ved strømafbrydelser eller måltidet kan flyttes til før eller efter afbrydelsen

Hjælpemidler:

Husk at sætte loftslifte, gulvlift og badestole opladning.

Sørg også løbende for at hjælpemidlerne er opladet.

Trivselstiltag: På hvert medarbejder kontor står en kasse med lygter – der er pandelygter og lommelygter. Undersøg ved varsling at der strøm på det dem alle.

Der er lamper til rumbelysning som sættes i køkkenet hvor det tilstræbes at al ophold foregår.

Alle borger har en batteridrevet lampe, ved varsling om strømafbrud så undersøg at de er opladet. Ved strømafbrud skal lamperne tændes i lejlighederne..

Der står strømafbrudhyggekasser på fællesdepotet, forsøg at gøre en hyggestund ud af det 😊

Branddøreren midt i husene smækker ved strømafbrud:

Forsøg så vidt muligt at samle borgene i køkkenerne, vær sikker på der ikke er en borger på den anden side af brandøren som ikke kan gøre opmærksom på de ikke kan åbne døren.

Nødkald/tilkald Kaldene virker ikke under strømafbrydelse. Borgerne informeres 1 time før strømafbrydelsen. Alle borgere skal ses mindst 1 gang i timen under strømafbrydelsen.

Nat. De batteridrevne lamper tændes i fællesarealerne. Borgere som har tilkalde knap tilses minimum 1 gang i timen

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

 

Kontaktoplysninger på centerledergruppe – link til krisestab

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør