Luk alle
Åben alle

AutismeCenter Skive, Idavang, H.C. Ørstedsvej 1

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Kritiske opgaver dag – tiltag til imødegåelse:

Der er ingen fare for liv.

OBS på at alarmen bliver tilkoblet igen, når strømmen er tilbage

Vi skal være OBS på at nødvendig dokumentation kan gives pr. telefon eller ved personlig overdragelse til kollega.

Der indkøbes LED lamper og pandelamper.

Vi skal være OBS på vores fyr, som skal genopstartes manuelet.

OBS på, at der altid er telefoner opladet.

Kritiske opgaver aften – tiltag til imødegåelse:

Ingen

Kritiske opgaver nat - tiltag til imødegåelse:

Ingen

Hvis varsling kan madpakker tøes og varmes op inden afbrydelsen.

Vi taler to timer og forventer, at vi har det vi skal bruge, og at vi kan tilgå nødvendige systemer offline – Nexus.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

 

Kontaktoplysninger på centerledergruppe

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør