Luk alle
Åben alle

CBA – Skive, Hjaltesvej og Frejasvej

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Afdelingsleder og centerleder vurderer ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og dette actioncard, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Borgerrelaterede opgaver:

Kritiske opgaver vedrørende den enkelte borger kan finde i Nexus i skemaet ”SOC Action Card Strømafbrydelse”.

Brandvarsling:

ABA-anlæg har batteri back up på 24 timer, så der er automatisk varsling af brandvæsen.

Ved strømsvigt sikres, at ABA-anlægget stadig er i drift. Dette gøres på anlægget i indgangspartiet ved hus 3b. ”I drift” skal lyse grønt. Der vil komme et opkald fra brandvæsnet, der skal sikre sig at vi er opmærksomme.

Der er ikke automatisk varsling til medarbejderne på DEC telefonerne. Derfor indsættes brandvagt til at overvåge ABA-anlægget under brown-out:

Der indsættes brandvagt til overvågning af ABA-anlægget. Brandvagten må ikke have andre opgaver i tidsrummet. Brandvagten sikrer sig at have mobilnumre på alle medarbejdere på vagt, så disse kan adviseres ved brand.

Hvis brown out foregår uden varsel, er det medarbejder fra hus 3b, der straks går til ABA-anlægget og er brandvagt. Er det om natten, er det nattevagten, som straks går til ABA-anlægget. Den anden nattevagt tilkalder medarbejder, så der hurtigst muligt igen er 2 nattevagter ud over brandvagten.

Når der igen er strøm, nulstilles ABA-anlægget af en dertil udpeget medarbejder/afdelingsleder. Herefter kontaktes Brandvæsnet på for at sikre, at anlægget er i drift. – Se nummer ved ABA anlæg.

Vicevært afprøver brandalarm hurtigst muligt efter strømsvigt.

Diverse alarmer:

Tunstall anlægget har IKKE batteri back up, og derfor er overfaldsalarmer, døralarmer, mm sat ud af drift.

Borgere med individuel døralarm er under skærpet opsyn af medarbejder.

Når der igen er strøm, tjekkes diverse alarmer.

Kritiske opgaver – tiltag til imødegåelse:

Batterilys opstilles i gangarealer, fælleskøkken og stue, samt borgernes lejligheder aften og nat.

Der udleveres pandelamper til alle medarbejdere, hvis strømafbrydelse varsles at forekomme aften eller nat.

Automatiske døre:

Automatiske døre kan ved strømafbrud ikke åbnes på kontakten, dog kan medarbejdere med nøgle åbne disse døre manuelt, ved at ”låse op”. Medarbejderne sikrer at borger der ønsker det kan komme ud.

Mad og drikke:

Forventer ikke et problem. Ved varsling vurderes, om der skal sikres mad, der kan serveres koldt.

Hjælpemidler:

Gulvlift i hus 7A, samt 3B sættes til opladning ved varsling, så disse er funktionsduelig, da loftslifte er ude af drift under strømsvigt.

Mobiltelefoner:

Sikre at power banks er ladet op, så mobiltelefoner kan oplades.

Power banks oplades ved varsling.

Nexus app’en opdateres på medarbejderes arbejdsmobil:

Medarbejderne skal inden strømsvigt trække relevante borgere over på deres køreliste, så borgerne kan tilgås i Nexus offline tilstand.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

 

Kontaktoplysninger på centerledergruppe

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør