Sikre borgere, der har behov for livsvigtig hjælp og livsvigtig medicin, og borgere, der af andre årsager ikke kan undvære støtte.

Sikrer den daglige drift med henblik på at fastholde det aktuelle serviceniveau i Socialafdelingen.

Dette action card understøtter Indsatsplan – epidemi/pandemi – Socialafdelingen.

Den enkelte centerleder eller afdelingsleder.

Der er flere situationer, der kan udfordre den daglige drift, og der kan være tale om en kombination:

  1. Ekstraordinært højt sygefravær hos personalet. Det vil sige et sygefravær, der presser det aktuelle serviceniveau.

  2. Mange borgere med smitte i eget hjem eller i botilbud mv., som kræver ekstraordinære forholdsregler eller ekstra pleje, der betyder at opgaveløsningen kræver flere medarbejderressourcer.

  3. Mange udskrevne patienter fra hospitaler til botilbud, som er smittet eller skal være i karantæne. Det kræver ekstraordinære forholdsregler, der betyder at opgaveløsningen kræver flere medarbejderressourcer.

  4. Borgere der oplever en væsentlig ændring af dagligdagen som følge af en epidemi/pandemi, og derved ændrer adfærd, som betyder en mere ressourcekrævende pædagogisk indsats.

Den enkelte leder skal overveje hvordan den enkelte situation skal håndteres:

  • Her og nu.
  • De næste 2-3 dage.
  • Fra dag 4 og til at situationen er normal igen.

Lederen kan justere på personalet, omlægge og udskyde opgaver, og disse ting kan ske samtidigt.

I den forbindelse er det vigtigt at lederen har et overblik over hvilke medarbejdere, der evt. kan gå op i tid, og i hvilket omfang det er muligt at trække på vikarer.

Neden for er handlingsmulighederne delt op i 4 trin.

For ikke at presse den øvrige organisation, skal situationen løses på det lavest mulige trin.

Det er vigtigt, at lederen er opmærksom på at minimere smittevejene. Det betyder, at personale/afløsere så vidt muligt skal arbejde det samme sted, og ikke gå på tværs af flere enheder.

Under hele processen er det vigtigt, at lederen forholder sig til om opgaverne kan omlægges, løses på en anden måde, eller skal udskydes for en periode. Herunder overvejes om det er nødvendigt at nedjustere serviceniveauet, og om Specialrådgivningen skal inddrages.

Trin 1

Centerleder eller afdelingsleder vurderer om der på kort sigt (1-3 dage) er opgaver, der kan udskydes.

Trin 2

Kan der indkaldes personale/vikarer fra egen arbejdsplads.

Trin 3

Kan der trækkes på personale fra andre arbejdspladser i eget center eller fra andre centre.

Trin 4

Få personale fra den midlertidige ressourcebank. Kontakt Sara Heidemann SAHP@skivekommune.dk  eller på tlf.: 4042 0081

Den enkelte leder skal forholde sig til, hvor længe, det er nødvendigt at bruge personale fra den midlertidige ressourcebank. Her er udgangspunktet kortest tid som muligt.

Hvis problemstillingen ikke kan løses inden for eget center, og der bliver behov for at trække på personale fra andre centre eller jobbanken, eller må nedjustere serviceniveauet betydeligt, orienteres socialchefen.

Personalet på vagt.

Centerleder/afdelingsleder sikrer den nødvendige bemanding

Retningslinjer for brug af værnemidler skal følges.Se kontaktoplysninger Socialafdelingen 

Den midlertidige ressourcebank: Sara Heidemann SAHP@skivekommune.dk eller på tlf.: 4042 0081.

Dette action card er udarbejdet af Steffen Tarp Pedersen og Mette Elten.

Godkendt af socialchef Heidi Becker-Rasmussen den 17. april 2020.

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør