Luk alle
Åben alle

Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Socialafdelings tilbud. Strømafbrydelsen forventes i en af op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger mm. fra almindelige computere.

Strømafbrydelse kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift. Desuden betyder strømafbrydelse at elektriske hjælpemidler uden batteri, som f.eks. lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for medarbejderne.

Denne indsatsplan beskriver de overordnede veje til alarmering og kommunikation i Socialafdelingen i forbindelse med en kontrolleret, korterevarende strømafbrydelse – et såkaldt Brown-out.

Det kan ikke forventes, at en korterevarende strømafbrydelse som følge af kontrolleret brown-out, kan varsles i forvejen.

Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere kender til action cards på beredskabssiden og i Nexus, og iværksætter de beskrevne handlinger ved strømafbrydelse.

Hvis myndighederne vurderer, at der er risiko for, at det kan blive nødvendigt med kontrolleret strømafbrydelse det kommende døgn, vil der blive informeret gennem medierne.

Hvis der informeres om risiko for brown-out, vil der i videst muligt omfang blive sendt en varsling centralt fra Socialafdelingen til alle ledere i Socialafdelingen.

Socialchefen er ansvarlig for kontakt til elselskab.

Socialchefen er ansvarlig for at tage kontakt til hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt i forhold til drøftelse af borgere, som har behov for indlæggelse.

Ledelsen på berørte enheder er ansvarlig for at iværksætte nødvendige handlinger som følge af de udarbejdede Action cards

Indsatsplanen suppleres af action card for hvert af de enkelte tilbud, der beskriver de opgaver på tilbuddet, der er kritiske på kort sigt og vigtige på længere sigt.

Beskrivelser af de borgerrelaterede opgaver, der er vigtige at tage hånd om i tilfælde af strømafbrydelse, ligger i Nexus i skemaet ”SOC Action Card Strømafbrydelse”.

Strømafbrydelse med varsel:

Afdelingslederne iværksætter action cards.

Afdelingslederne sørger for at tablets, bærbare computere og mobiltelefoner sættes til opladning.

Strømafbrydelse uden varsel:

Ved strømafbrydelse uden varsel, iværksætter medarbejderne handlinger beskrevet i action cards og de borgerrettede opgaver beskrevet i Nexus.

Afdelingsleder og centerleder vurderer i samarbejde med Socialchef, ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og de udarbejdede action cards, om der er behov – og mulighed - for at indkalde ekstra personale – herunder ekstra personale til brandvagt.

Ledelsen på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

Eventuel kommunikation til Byråd og presse, varetages af Socialchefen.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten.

Godkendt af socialchef Heidi Becker-Rasmussen den 21. november 2022

Revideret 20. december 2022

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør