Luk alle
Åben alle

Indbrud om natten i et af Socialafdelingens botilbud.

Et indbrud og efterfølgende besøg af politi, kan vække borgere og gøre dem urolige.

Alarmen kan komme fra medarbejdere, borgere eller tilfældige vidner m.v.

Alarmér Midt- og Vestjyllands Politi.

Ved personskade alarmer 1-1-2

Kontakt afdelingsleder.

  • Skabe overblik over situationen.
  • Tage vare på eventuelle urolige borgere.
  • Skab overblik over situationen.
  • Alarmer Midt- og Vestjyllands Politi.
  • Ved personskade ring 1-1-2.
  • Kontakt afdelingsleder.
  • Håndter eventuelle urolige borgere.

Normalt vil et indbrud om natten ikke aktivere krisestaben.

Tilstedeværende personale samarbejder med indsatslederen eller politi.

Behovet for ekstra medarbejdere til de berørte områder drøftes med nærmeste leder.

Personalet på vagt informerer afdelingslederen.

Afdelingslederen vurderer om centerlederen skal kontaktes med det samme eller efterfølgende morgen.

Centerlederen informerer socialchefen om episoden.

Socialchefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Afdelingslederen er ansvarlig for, at medarbejdere og evt. pårørende orienteres efter behov.  

Afdelingsleder skal være opmærksom på behov for psykologhjælp

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten.

Godkendt af socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 6. december 2018

Revideret december 2021.

Sidst opdateret

27.09.2023

Ansvarlig redaktør