Luk alle
Åben alle

Der opstår en brand på et af socialafdelingens tilbud.

I nogle tilfælde skal der ske evakuering og evt. genhusning.

Alarmen kan komme fra medarbejdere, borgere eller pårørende/gæster/nabo m.v.

Alarmer akut hjælp 1-1-2

Der henvises til brandinstruksen for det enkelte tilbud. Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering.

Skab overblik

 • Hvad er behovet for genhusning?
 • Er der særlige behov, der skal tilgodeses for de genhusede, herunder skærmning, pleje, medicinering, særlige hjælpemidler etc.?
 • Krisehjælp til borgere/personale.

Afdæk behovet for særlige ressourcer, herunder hjælpemidler

 • Alarmer brandvæsenet på 112 – husk at angive nøjagtig adresse og mest hensigtsmæssige indkørsel til stedet. En person tager imod brandvæsenet.

 • Forsøg straks at få eventuelle borgere med flere ud af rummet, hvor det brænder.

 • Begræns skaden ved at lukke vinduer og døre.

 • Evakuer truede borgere til nærmeste sikre opholdssted.

 • Såfremt forsøg på selv at slukke ilden opgives, lukkes døre og vinduer i det brændende rum. Borgere evakueres om nødvendigt, og om muligt, ud i det fri eller nærmeste bygning.

 • Sørg for at brandvæsenet straks ved ankomsten, underrettes om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed samt om, hvor det brænder og brandens omfang.

 • Centerledere og Afdelingsleder ved selvstændige enheder kontaktes med henblik på orientering af krisestaben, kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Indsatsledelsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og Midt- og Vestjyllands Politi leder indsatsen.

Afdelingslederen samarbejder med indsatsledelsen og leder personalet der er på vagt.


Krisestaben kan efterfølgende blive involveret med henblik på genhusning af borgere.

Bemandingen er følgende:

 • Personalet på vagt.
 • Tilkaldte ledelse.
 • Nordvestjyllands Brandvæsen og Midt- og Vestjyllands Politi.

Personalet på vagt informerer afdelingslederen om branden.

Afdelingslederen kontakter centerlederen eller Socialchefen og informerer om episoden.

Centerlederen eller Afdelingslederen ved selvstændige enheder informerer socialchefen om episoden.

Socialchefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Centerlederen– evt. Afdelingslederen efter aftale - er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen og en eventuel evakuering.

Centerlederen – evt. Afdelingslederen efter aftale - informerer personale på tilbuddet.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten.

Godkendt af Socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 6. december 2018.

Revideret december 2021

Sidst opdateret

26.09.2023

Ansvarlig redaktør