Luk alle
Åben alle

Arbejdsulykke, hvor borgere eller medarbejdere er involveret.

Alarmen kan komme fra medarbejdere, borgere eller pårørende, tilfældige vidner m.v.

Alarmer akut hjælp 1-1-2

 • At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.
 • At tage vare på borgere, medarbejdere og andre, der har overværet ulykken.
 • At tage vare på øvrige borgere og gøre dem trygge.
 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og ring 1-1-2 ved behov
 • Sørg for at samle andre borgere i sikkerhed.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger.
 • Informer afdelingsleder.
 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Afdelingsleder kontakter centerleder og vurdere i samarbejde behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog.
 • Centerlederen kontaktes med henblik på orientering af Socialchefen. I samarbejde vurderes behovet for kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.
 • Arbejdstilsynet kontaktes og informeres.

Normalt vil en arbejdsulykke ikke aktivere krisestaben.

Personalet på ulykkesstedet eller afdelingslederen samarbejder eventuelt med indsatsledelsen i forhold til socialpædagogisk indsats.

Såfremt der er redningsfolk og politi på ulykkesstedet leder de indsatsen.

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere:

www.hjertestarter.dk

Personalet på ulykkesstedet informerer afdelingslederen om episoden.

Afdelingslederen kontakter centerlederen og informerer om episoden.

Centerlederen informerer Socialchefen om episoden.

Socialchefen vurderer, om krisestaben skal indkaldes.

Centerlederen – evt. afdelingslederen efter aftale - er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen.

Centerlederen – evt. afdelingslederen efter aftale - informerer personale på tilbuddet.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Elten og Bettina Grøne.

Godkendt af Socialchef, Heidi Becker-Rasmussen den 15. februar 2022

Sidst opdateret

27.09.2023

Ansvarlig redaktør