Ved it-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet). Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger og kørelister.

Ved IT-nedbrud i Pleje & Visitation kontaktes nærmeste leder.  • Skab overblik over situationen.
  • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.
  • Prioriter ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov for den fornødne hjælp.


  • Områdeleder kontakter andre plejecentre eller hjemmeplejegrupper for at konstatere, hvor stort omfanget af nedbruddet er.
  • Undersøg via action card – ”Problemer ved brug af omsorgssystem” – er tilgængelig i alle personalerum samt på skive.dk/sd


  • Områdelederen for berørte organisatoriske enheder aftaler med leder af hjemmeplejen/leder af plejecentre, hvordan der arbejdes videre uden brug af it.
  • Pleje-og visitationschefen kontaktes, når kritiske leverancer ikke kan leveres.
Områdeleder for området har bemyndigelse til at indkalde det antal medarbejdere, der skønnes nødvendigt.

Områdeledelsen på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

Kørelister genskabes ud fra medarbejdernes viden.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Merete Bislev.

Godkendt af Marianne Frost, sous-chef for pleje -og visitationschef, den 06.12.18.

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør