Luk alle
Åben alle

Sikre den nødvendige livsvigtige hjælp til visiterede borgere.

 • Områdelederen i samarbejde med leder af hjemmeplejen/plejecentre vurderer og iværksætter om nødberedskabet.
 • Den normale organisation udvides til at samarbejde med Nordvestjyllands Brandvæsen efter behov.
 • Opgaven skal udføres, når ekstreme vejrforhold gør vejene ufremkommelige for almindelige personbiler, eksempelvis på grund af voldsomt snefald, snefygning, isslag, storm eller skybrud.
 • Processen forudsættes at være varslet af DMI, hvorfor planlægningen som udgangspunkt sker i dag-tiden.

Prioritering af hjælp til borgere:

 1. Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. opprioriteres.
 2. Der tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden.
 3. Borgere, hvor besøg ikke er absolut nødvendigt (efter en sygeplejefaglig vurdering) skal aflyses telefonisk. Dette skal dokumenteres.

Borgere orienteres om situationen.

Nødvendigt personale:

 • Områdelederne udarbejder en liste over personalet, der kan tilkaldes og hvor de bor
 • Områdelederne vurderer om der er behov for hjælp fra andre områder og laver de nødvendige aftaler herom.

Behov for besøg:

 • Borgere, hvor besøg ikke er absolut nødvendig (efter en sygeplejefaglig vurdering) skal aflyses telefonisk. Husk dokumentation.
 • Som regel vil det være weekendplanen, der træder i kraft, inkl. en vurdering af opgaverne.
 • Planlæg hvilken rækkefølge øvrige borgere skal have besøg
 • Aktivér eventuelt netværk som familie, venner og naboer
 • Bor der kollegaer i lokalområdet, der kan hjælpe

Dokumentation:

Der skal udarbejdes en fortegnelse over borgere, hvor det er nødvendigt at aflyse besøg.

Områdelederen sikrer den nødvendige bemanding.

Tænk fortsat på beskyttelse og sikkerhed i arbejdsopgaven:

 • Medbring lygte, hjelm, telefon, varmt tøj og hvad der under de givne omstændigheder kan være aktuelt for at komme sikkert frem.
 • Områdelederen kontakter i samarbejde med leder af hjemmeplejen/plejecentre, Nordvestjyllands Brandvæsen for at aftale behovet for udkørsel.

Vejr varsel:

 • De fleste situationer med ekstremt vejrlig er varslet på forhånd.
 • Der kan ringes til Vejdirektoratet mhp. forhold vedrørende udkørsel eller på trafikkort.vejdirektoratet.dk
 • Vejrforholdene kan følges på DMI
 • Hvis der frarådes udkørsel, skal områdelederen sammen med personalet vurdere, hvilke borgere det er livsvigtigt at besøge
 • Acceptér at vi ikke kan kontrollere naturen og tillad derfor at aflyse planlagte besøg, hvis det ikke vurderes forsvarligt.
 • Tænk dig om og pas på dig selv

Dette action card er udarbejdet af Merete Bislev.

Godkendt af Marianne Frost, souschef for Pleje- & Omsorgschef 06.12.18.

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør