Luk alle
Åben alle
 • Ekstra tilsyn og vejledning til udsatte borgere, evt. må ekstra personale indkaldes.
 • Prioritering af opgaver.
 • Sørge for, at der bestilles rigeligt med drikkevarer.
 • Personalet varsles og opdateres med forebyggelse og førstehjælp til varmeskaderne. 
 • Forebygge indlæggelser pga. dehydrering og hedeslag

Områdeleder vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Processen forudsættes at være varslet af DMI, med kortere eller længere frist, hvorfor planlægningen som udgangspunkt sker i dagtiden.

Anbefalede handlinger ved hedebølge, som områdeleder skal sikre, er, at medarbejderne er opmærksomme på:

Forebyggende tiltag

Sørg for, at borgerne drikker rigeligt, selvom de ikke føler tørst. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man drikker halvanden gang så meget, som man plejer pr. dag i stærk varme. Drikkevarerne bør være kolde. Vær opmærksom på, at alkohol virker både vanddrivende og bedøvende.
Let påklædning, skygge og kolde klude eller lignende på håndleddenes underside (pulssiden), svale fodbade.

Særlig opmærksomhed

Mange kroniske sygdomme giver dårligere evne til at svede, og dermed dårligere evne til at sænke kropstemperaturen naturligt. Sygdommene kan også give ringere følsomhed for tørst. Det betyder, at borgeren kan blive alt for varm uden advarsel.

Medicin, der gør det vanskeligt for borgeren at svede:
Nogle typer medicin kan forringe evnen til at svede eller føle tørst. Det gælder både receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og naturmedicin. Læs derfor indlægssedlen i pakningen grundigt – personalet kan evt. rådføre sig på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Medicin, der ikke tåler temperaturer over 25 °C
Medicins holdbarhed er ofte afhængig af, at det opbevares ved maksimalt 25 °C. Kontroller derfor om noget af borgerens medicin skal opbevares i køleskab i den varmeste periode –

Ved hedeslag eller mistanke om begyndende hedeslag skal følgende gøres:

 • Tilkald en ambulance på 1-1-2
 • Bring personen i skygge, helst i kølige omgivelser
 • Afklæd personen, læg personen ned og hæv benene op i vejret

Personer, der er ved bevidsthed, skal have noget at drikke. I alvorlige tilfælde sikres afkøling med vifte, overbrusning med køligt vand eller ved at svøbe den syge ind i et koldt og vådt lagen.

Dokumentation

Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet.

Personalet på vagt.

Ved hedeslag eller mistanke om begyndende hedeslag skal følgende gøres:

 • Tilkald en ambulance på 1-1-2
 • Bring personen i skygge, helst i kølige omgivelser
 • Afklæd personen, læg personen ned og hæv benene op i vejret

Personer, der er ved bevidsthed, skal have noget at drikke. I alvorlige tilfælde sikres afkøling med vifte, overbrusning med køligt vand eller ved at svøbe den syge ind i et koldt og vådt lagen.

Dette action card er udarbejdet af Merete Bislev.

Godkendt af Marianne Frost, souschef for Pleje- & Omsorgschef, den 06.12.18.

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør