Luk alle
Åben alle

Ved strømafbrydelse på et plejecenter eller i hjemmeplejen enten varslet eller uvarslet. Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer.
Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation fra almindelige computere.

Det forventes, at NEXUS, FMK og mobildækning virker på mobiltelefoner/tablet med eget simkort. Det er derfor muligt at komme i kontakt med hinanden samt tilgå medicinoplysninger mv. via mobiltelefon/tabel med simkort. Wifi, stationær computer og fastnettelefoner virker ikke under strømafbrydelse.

Strømafbrydelse kan være kritisk for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg på plejecentrene er ude af drift. Desuden kan en strømafbrydelse have betydning for, hvorvidt elektriske hjælpemidler uden back-up-batteri er i drift.

Ved varsling:

Myndighederne tilstræber, at der varsles via pressen dagen før en risiko opstår, men udvikling i vejr og forbrug kan ændre sig hurtigt, og vi kan derfor som udgangspunkt ikke forvente at blive varslet.

For at være sikre på, at områdelederne bliver varslet om alle kendte strømafbrydelser, kan områdelederne tilmelde sig en SMS-service ved Skive-områdets netselskab: N1

Ingen varsel:

Tegn på strømafbrydelse eftertjekkes straks ved f.eks. at tjekke flere elektroniske apparaters virkning samt sikringer i flere hjem. Såfremt strømafbrydelsen bekræftes, skal medarbejderne følge actions cards for strømafbrydelse. Hvis der opstår problemer med at følge actions cards, skal medarbejderen kontakte områdelederen. Områdelederne kan aftale internt, hvem der skal stå til rådighed på forskellige tidspunkter som f.eks. i weekender og på helligdage mv.

Områdelederne er ansvarlige for at medarbejderne er bekendte med action cards for hhv. plejeboligenheden og hjemmeplejen. Medarbejderne kan ud fra action cards iværksætte nødvendige handlinger.

Der er udarbejdet action cards, der beskriver, hvilke opgaver der er kritiske ifm. strømafbrydelse på op til 2 timer i hhv. plejeboligheden og hjemmeplejen.

Ved strømafbrydelse iværksætter medarbejderne handlinger ud fra udarbejdede action cards.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, kan områdelederen kontaktes.

Kommunikation fra myndighederne

Der kommunikeres ikke direkte fra myndighederne til kommunerne. Det er derfor vigtigt, at kommunerne selv følger med i medierne og på eventuelle pressemøder. Der oprettes en fælles informationsplatform for myndighederne på, hvor man kan orientere sig samt henvise borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere hertil;

www.kriseinformation.dk

 

Strømdrift-information

Nordlys:

Driftsinformation Norlys

N1:

Driftsinformation N1

Denne indsatsplan er udarbejdet af udviklingskonsulenter Christina Haferbier og Samantha Thomsen.

Godkendt af Pleje- og Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør