Luk alle
Åben alle

Skovbakkehjemmet.

Strømafbrydelse i et område med et af Pleje & Omsorgs plejecentre. Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer og vil som udgangspunkt ikke blive varslet på forhånd.

Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå elektronisk dokumentation, medicinoplysninger m.m. fra almindelige computere og andre elektroniske apparater, som anvender WIFI. Det vil desuden ikke være muligt at udskrive diverse dokumenter under en strømafbrydelse.

Strømafbrydelse kan potentielt være livstruende for personer, der benytter sig af iltapparater og respiratorer. Derudover vil nødkaldeanlægget have backup batteri til at lukke serveren korrekt ned, hvorefter dette vil være ude af drift, indtil strømforsyningen er tilbage.
Desuden betyder en strømafbrydelse, at elektroniske hjælpemidler, som eksempelvis lifte, vil være ude af drift i den givne periode, hvilket kan give ekstra arbejde for medarbejderne.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være relativt kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, vil dette ske på baggrund af en vurdering fra områdelederen.  

 • Mappen er at finde på områdeleder Mette Palshøj`s kontor.

Kritiske opgaver (dag) – tiltag til imødegåelse:

 • Alle senge og lifte skal være i brugbar indstilling og sengene skal være i forsvarlig højde
 • Vendlet skal være udrullet korrekt, så beboeren ikke oplever ubehag ved at ligge i sengene.
 • Beboere på luftmadras skal have ekstra madras på stuen eller i depot.

Kritiske opgaver (aften og nat) – tiltag til imødegåelse:

 • Som dag- tiltag
 • Find pandelamper på kontor

ABA-sensorer:

 • Der er 12 timers batteri back up. Sensorer virker men ved BRAND skal vi selv tilkalde hjælp.
 • Koordinatortelefon bruges til, kontakt fra BOMIVAS pedel som er ansvarlig for brandalarm på Skovbakkehjemmet. Så en medarbejder skal tage telefon med, så de kan få kontakt.

Elektriske døre:

 • Vil lukke i. Når strøm kommer igen skal der tjekkes om de står korrekt og er funktionsdygtige
 • Udgang via terrassedøre på alle afdelinger.

Elevatorer:

 • Vil være lukket.

Mad – herunder køleskab og fryser:

 • Køkken: man henvender sig til køkkenpersonale hvis der mangles noget, ellers skal køle og – fryserum være lukket
 • På afdelinger, så skal man kun i køleskab hvis der er nødvendigt, og vurdere maden inden det serveres.

Hjælpemidler:

 • Luftmadrasser: Ekstra madras skal i sengen eller beboeren tages op i kørestol
 • Lifte: i lejligheder kan ikke anvendes
 • Gulvlift: skal stå til strøm, så den kan anvendes ved enkelte beboere
 • GPS: Sørg for at de er ladet op.
 • Døralarmer og sensorer virker ikke: Være opmærksomme på beboere som vil gå.

Trivselstiltag:

Branddøre:

 • Kan åbnes manuelt – men automatikken forsvinder, når strømmen går.
  Flere døre lukkes ved strømafbrydelse. I skal foretage en vurdering af, om de enkelte branddøre skal åbnes eller forblive lukkede under strømafbrydelsen.

Nødkald/tilkald:

 • Nødkald i plejeboliger kan have netforbindelse fra SIM-kort (meget få) eller ’Wi-Fi’. Der er batteri backup til serverne, men kun så serveren kan lukke korrekt ned.
 • Der er således ingen mulighed for nødkald på kommunens plejecentre ved strømafbrydelse.
 • Døralarmer og sensorer virker ikke: Være opmærksomme på beboere som vil gå.
 • Beboere vurderes og tilbydes hyppige tilsyn under strømafbrydelsen.

Nat/ aften

 • Personalet anvender pandelamper og evt. lommelygter.
 • Beboere, som har tilkaldeknap tilbydes hyppige tilsyn.  

Se yderligere omkring driftsinformation her:

Nordlys:

Driftsinformation Norlys

N1:

Driftsinformation N1

Dette actioncard er udarbejdet af udviklingskonsulent Christina Haferbier.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør