Luk alle
Åben alle

Plejecenter Marienlyst

Strømafbrydelse i et område med et af Pleje & Omsorgs plejecentre. Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer og vil som udgangspunkt ikke blive varslet på forhånd.

Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå elektronisk dokumentation, medicinoplysninger m.m. fra almindelige computere og andre elektroniske apparater, som anvender WIFI. Det vil desuden ikke være muligt at udskrive diverse dokumenter under en strømafbrydelse.

Strømafbrydelse kan potentielt være livstruende for personer, der benytter sig af iltapparater og respiratorer. Derudover vil nødkaldeanlægget have backup batteri til at lukke serveren korrekt ned, hvorefter dette vil være ude af drift, indtil strømforsyningen er tilbage.
Desuden betyder en strømafbrydelse, at elektroniske hjælpemidler, som eksempelvis lifte, vil være ude af drift i den givne periode, hvilket kan give ekstra arbejde for medarbejderne.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være relativt kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, vil dette ske på baggrund af en vurdering fra områdelederen.  

Kritiske opgaver (dag) – tiltag til imødegåelse:

 • Borgere med iltbehandling tilkobles iltbombe ved strømafbrydelse.
 • Hvis vi har borgere med smerte pumper skaffes smertestillende til injektion.

 

Kritiske opgaver (aften) – tiltag til imødegåelse:

 • Som dag

Kritiske opgaver nat - tiltag til imødegåelse:

 • Som dag og aften

Elektriske døre:

 • Slås over på manuel fkt.

Elevatorer:

 • Vi har kun en vare elevator, som vi godt kan undvære i få timer.

Mad – herunder køleskab og fryser:

 • Vi må undlade at åbne mere end højt nødvendigt

Hjælpemidler:

 • Luften siver kun ud, så det er OK. Ved længere tids strømafbrydelse, kan vi være nødt til manuelt at flytte borgere op i kørestol. Vurderes individuelt.
 • Borgere med GPS, må ikke lades af syne.
 • Liftkan ikke anvendes, men hvis det er en borger i liften når strømafbrydelsen kommer, kan de altid liftes ned.

Trivselstiltag:

 • samle utrygge borgere.

Branddøre:

 • Lukker, men kan åbnes manuelt.

Nødkald/tilkald:

 • Nødkald i plejeboliger kan have netforbindelse fra SIM-kort (meget få) eller ’Wi-Fi’. Der er batteri backup til serverne, men kun så serveren kan lukke korrekt ned.
 • Der er således ingen mulighed for nødkald på kommunens plejecentre ved strømafbrydelse.
 • Beboere vurderes og tilbydes hyppige tilsyn under strømafbrydelsen. Dette gælder hele døgnet.

Nat:

 • Personalet anvender pandelampe og evt lommelygte
 • Beboere, som har tilkaldeknap tilbydes hyppige tilsyn.

Se yderligere omkring driftsinformation her:

Nordlys:

Driftsinformation Norlys

N1:

Driftsinformation N1

Dette actioncard er udarbejdet af udviklingskonsulent Christina Haferbier.

 Godkendt af Pleje- & Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør