Luk alle
Åben alle

Plejecenter Gammelgaard

Strømafbrydelse i et område med et af Pleje & Omsorgs plejecentre. Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer og vil som udgangspunkt ikke blive varslet på forhånd.

Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå elektronisk dokumentation, medicinoplysninger m.m. fra almindelige computere og andre elektroniske apparater, som anvender WIFI. Det vil desuden ikke være muligt at udskrive diverse dokumenter under en strømafbrydelse.

Strømafbrydelse kan potentielt være livstruende for personer, der benytter sig af iltapparater og respiratorer. Derudover vil nødkaldeanlægget have backup batteri til at lukke serveren korrekt ned, hvorefter dette vil være ude af drift, indtil strømforsyningen er tilbage.
Desuden betyder en strømafbrydelse, at elektroniske hjælpemidler, som eksempelvis lifte, vil være ude af drift i den givne periode, hvilket kan give ekstra arbejde for medarbejderne.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være relativt kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, vil dette ske på baggrund af en vurdering fra områdelederen.  

 • Kasse m. Actioncard samt pandelamper findes på depot i klyngen

Kritiske opgaver (dag/aften/nat) – tiltag til imødegåelse:

 • Beboere som anvender ilt:
  Sygeplejersken i klyngen sikre, at der er ilt nok i den transportable iltbombe der skal anvendes under strømafbrydelsen.
  Beboer tilkobles iltbomben ved strømafbrydelse

 

 • Beboere som anvender sug:

Der anvendes håndholdt sug v behov   

ABA-sensorer:

 • Brandcentralen v hoveddøren vil give alarm indtil strømmen er tilbage. Der kan ikke gøres noget herved.
 • Falck kontakter muligvis personalet pga. dette.
 • Når strømmen kommer igen, og hvis brandcentralen fortsat giver alarm, drejes nøglen og der handles som v vanlig nulstilling af alarm.

Elektriske døre/ andre døre bl.a. ind til beboernes lejlighed:

 • Lukkes i – kan åbnes manuelt, evt. sætte kile i

Elevatorer:

 • Fungerer ikke under strømafbrydelsen

Mad – herunder køleskabe og fryser mv:

 • Fungerer ikke under strømafbrydelsen

Hjælpemidler:

 • Luftmadrasser: luften forbliver i madrassen v strømsvigt. Pumpen vil ”give lyd” – kan slås fra.
 • Lifte: der forefindes mobile lifte på Gammelgaard - hvis absolut nødvendigt at lifte beboer.

Trivselstiltag:

 • Det forsøges at være rolig – tale med beboerne om at dette er kortvarigt. Hygge om muligt.

Branddøre:

 • Kan åbnes manuelt.

Nødkald/tilkald:

 • Nødkald i plejeboliger kan have netforbindelse fra SIM-kort (meget få) eller ’Wi-Fi’. Der er batteri backup til serverne, men kun så serveren kan lukke korrekt ned.
 • Der er således ingen mulighed for nødkald på kommunens plejecentre ved strømafbrydelse.
 • Beboere vurderes, hjælpes evt. ud i fællesrummet eller tilbydes hyppige tilsyn under strømafbrydelsen.

Aften og Nat:

 • Personalet anvender pandelamper og evt. ”lommelygte” på mobil
 • Medarbejderne fordeler sig i huset – tæt på beboerne.

Se yderligere omkring driftsinformation her:

Nordlys:

Driftsinformation Norlys

N1:

Driftsinformation N1

Dette actioncard er udarbejdet af udviklingskonsulent Christina Haferbier.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør