Luk alle
Åben alle

Plejecenter Bøgely

Strømafbrydelse i et område med et af Pleje & Omsorgs plejecentre. Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer og vil som udgangspunkt ikke blive varslet på forhånd.

Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå elektronisk dokumentation, medicinoplysninger m.m. fra almindelige computere og andre elektroniske apparater, som anvender WIFI. Det vil desuden ikke være muligt at udskrive diverse dokumenter under en strømafbrydelse.

Strømafbrydelse kan potentielt være livstruende for personer, der benytter sig af iltapparater og respiratorer. Derudover vil nødkaldeanlægget have backup batteri til at lukke serveren korrekt ned, hvorefter dette vil være ude af drift, indtil strømforsyningen er tilbage.  
Desuden betyder en strømafbrydelse, at elektroniske hjælpemidler, som eksempelvis lifte, vil være ude af drift i den givne periode, hvilket kan give ekstra arbejde for medarbejderne.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være relativt kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, vil dette ske på baggrund af en vurdering fra områdelederen.  

Kritiske opgaver (dag) – tiltag til imødegåelse:

 • Ilt, kræver omkobling til transportabel iltbombe
 • Smertepumper (sørge for back up smertstillende injektionsvæske)

 

Kritiske opgaver (aften) – tiltag til imødegåelse:

 • Ilt, kræver omkobling til transportabel iltbombe
 • Smertepumper (sørge for back up smertstillende injektionsvæske
 • Maskiner til søvnapnøe 

 

Kritiske opgaver nat - tiltag til imødegåelse:

  • maskiner til søvnapnøe
  • Smertepumper (sørge for back up smertstillende injektionsvæske)

ABA-sensorer:

 • Undersøg om der er nødstrøm til dette på de enkelte plejecentre.

Elektriske døre:

 • Lukker men kan åbnes manuelt

Mad – herunder køleskab og fryser:

 • Åbnes ikke mere end højst nødvendigt uder strømafbrydelsen.

Hjælpemidler:

 • Luftmadrasser, luften siver kun langsomt ud. Ved længere tids strømafbrydelse kan vi være nødt til at forflytte borgeren manuelt over i kørestol. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde.
 • Lifte, kan ikke anvendes men hvis der er en borger i liften når strømafbrydelsen kommer, kan de altid liftes ned
 • Borgere med GPS evt. samles og holdes øje med.

Trivselstiltag:

 • samle utrygge borgere

Branddøre:

 • Kan åbnes manuelt – men automatikken forsvinder, når strømmen går.
  Flere døre lukkes ved strømafbrydelse. I skal foretage en vurdering af, om de enkelte branddøre skal åbnes eller forblive lukkede under strømafbrydelsen.

Nødkald/tilkald:

 • Nødkald i plejeboliger kan have netforbindelse fra SIM-kort (meget få) eller ’Wi-Fi’. Der er batteri backup til serverne, men kun så serveren kan lukke korrekt ned.
 • Der er således ingen mulighed for nødkald på kommunens plejecentre ved strømafbrydelse.
 • Beboere vurderes og tilbydes hyppige tilsyn under strømafbrydelsen. Dette gælder hele døgnet.

Se yderligere omkring driftsinformation her:

Nordlys:

Driftsinformation Norlys

N1:

Driftsinformation N1

Dette actioncard er udarbejdet af udviklingskonsulent Christina Haferbier.

 Godkendt af Pleje- & Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør