Luk alle
Åben alle

Lem Plejecenter, Hostrupvej 13, 7860 Spøttrup

Strømafbrydelse i et område med et af Pleje & Omsorgs plejecentre. Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer og vil som udgangspunkt ikke blive varslet på forhånd.

Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå elektronisk dokumentation, medicinoplysninger m.m. fra almindelige computere og andre elektroniske apparater, som anvender WIFI. Det vil desuden ikke være muligt at udskrive diverse dokumenter under en strømafbrydelse.

Strømafbrydelse kan potentielt være livstruende for personer, der benytter sig af iltapparater og respiratorer. Derudover vil nødkaldeanlægget have backup batteri til at lukke serveren korrekt ned, hvorefter dette vil være ude af drift, indtil strømforsyningen er tilbage.
Desuden betyder en strømafbrydelse, at elektroniske hjælpemidler, som eksempelvis lifte, vil være ude af drift i den givne periode, hvilket kan give ekstra arbejde for medarbejderne.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være relativt kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, vil dette ske på baggrund af en vurdering fra områdelederen.  

Dette actioncard kommer til at hænge på kontoret, hvor den er synlig for alle, samt bliver den gennemgået med personalet.

Kritiske opgaver (dag) – tiltag til imødegåelse:

 • Sondemad på pumpe – den kan ”vente”, da det ikke er kritisk.
 • Ilt- sørge for at de beboere, der bruger ilt – Sørge for de har en fyldt transportabel iltbombe, op så de kan blive koblet på denne.
 • Kropsbårne pumper til smertebehandling kører på batteri, ellers er det på dropstativ (IV drop)

Kritiske opgaver (aften) – tiltag til imødegåelse:

 • Sondemad på pumpe – den kan ”vente”, da det ikke er kritisk.
 • Ilt- sørge for at dem, der bruger ilt – har en transportabel iltbombe fyldt op så de kan blive koblet på denne.
 • Kropsbårne pumper til smertebehandling kører på batteri, ellers er det på dropstativ (IV drop)

Kritiske opgaver nat - tiltag til imødegåelse:

 • Ilt- sørge for at de beboere, der bruger ilt – Sørge for de har en fyldt transportabel iltbombe, op så de kan blive koblet på denne.
 • Kropsbårne pumper til smertebehandling kører på batteri, ellers er det på dropstativ (IV drop)

ABA-sensorer:

 • Undersøg om der er nødstrøm til dette på de enkelte plejecentre.
 • Der er ikke nødgeneratorer på plejecentrene i område 2. Vi har undersøgt ved Kemper og Lauritsen og de siger, at der skulle være strøm på brandalarmeringsanlæggene til 70 timer. Pedel laver en lille instruks på hvordan personalet skal reagere, hvis anlægget begynder at bippe, ved strømafbrydelse. Den kommer til at hænge ved anlæggene.

Elektriske døre:

 • Kan åbnes manuelt normalt– men automatikken forsvinder, når strømmen går, og derfor åbnes dørene. Dørene skal lukkes manuelt ved håndkraft, hvis strømmen går. Nogle anlæg har en lille nøgle, hvor dørene evt. kan lukkes ved. Ellers må andre indgange benyttes på centrene.

Mad – herunder køleskab og fryser:

 • Vi åbner ikke disse, mere end højest nødvendigt, hvis strømmen går. Alt efter hvor længe og hvornår, så skal temperaturen checkes på køl og frys. Dette gælder i alle vagtlag.

Hjælpemidler:

 • Eksempler: luftmadrasser, lifte, ilt, GPS.
 • Beboere med GPS – kan evt. samles, så det er nemmere at overskue, hvor de er. Er dette ikke hensigtsmæssigt skal der være hyppigere tilsyn.
 • Gulvlift bruges, og hvis beboeren hænger i loftlift – så kan nødknap bruges. Gulvlift skal også have strøm, derfor er det ekstra vigtigt, at gulvlift og Raizer hele tiden er opladet.
 • Hvis luftmadrasser er uden strøm længe nok, så bliver der risiko for at beboerne kommer til at ligge hårdt og evt. risiko for tryk. Hvis dette bliver aktuelt – ved længere tids strømafbrydelse, brug gulvliften og ellers kan det være nødvendigt at flytte beboerne i kørestol manuelt – hvis dette er en mulighed. Ellers må der evt. vurderes individuelt, hvad der kan lade sig gøre. Kan man ”trille” beboeren – og lægge noget under, så der undgås tryk. Benyt gerne evt. ledige madrasser på plejehjemmet.

Trivselstiltag:

 • samle utrygge beboere i fællesrummet. Det gælder hele døgnet.

Branddøre:

Flere døre lukkes ved strømafbrydelse. Branddøre må, ved evt. strømafbrydelse – være lukkede, de kan åbnes manuelt når vi går rundt på plejecenteret.

Nødkald/tilkald:

 • Nødkald i plejeboliger kan have netforbindelse fra SIM-kort (meget få) eller ’Wi-Fi’. Der er batteri backup til serverne, men kun så serveren kan lukke korrekt ned.
 • Der er således ingen mulighed for nødkald på kommunens plejecentre ved strømafbrydelse.
 • Beboere vurderes og tilbydes hyppige tilsyn under strømafbrydelsen. Dette gælder hele døgnet.

 

Nat:

 • Personalet anvender pandelamper og evt. lommelygter. Disse skal altid befinde sig i personalerummet.
 • Beboere, som har tilkaldeknap tilbydes hyppige tilsyn.  

Har vi nødbelysning?

 • I Område 2 er der nødbelysning men kun over døre til flugtveje. Ellers har vi ikke nødbelysning.

Se yderligere omkring driftsinformation her:

Nordlys:

Driftsinformation Norlys

N1:

Driftsinformation N1

Dette actioncard er udarbejdet af udviklingskonsulent Christina Haferbier.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør