Luk alle
Åben alle

Medicoteknisk udstyr, der kører på el, hos hjemmeboende borgere med kontakt til hjemmeplejen, herunder luftmadrasser, lifte, diverse infusionspumper, dialysemaskiner mm.

Strømafbrydelse i et eller flere af hjemmeplejeområderne i Skive Kommune.

Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer og vil som udgangspunkt ikke blive varslet på forhånd.

Da strømafbrydelsen ikke vil være varslet, vil der ikke være alarmering. Medarbejdere bør derfor være opmærksomme på tegn på strømafbrydelse.

Tegn på strømafbrydelse eftertjekkes straks ved f.eks. at tjekke flere elektroniske apparaters virkning samt sikringer i flere hjem.

Såfremt strømafbrydelsen bekræftes, skal medarbejderne følge actionscards for hjemmeplejen ved strømafbrydelse. Hvis der opstår problemer med at følge actions cards, skal medarbejderen kontakte områdelederen.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, kan områdelederen kontaktes.

Kritiske opgaver og tiltag til imødegåelse heraf:

Luftmadrasser

 • Situation: Der er ikke batteri backup i luftmadrasser, men luften bliver i madrassen dog uden, at der veksles. Der vil lyde en alarm, som er mulig at slukke for. Når strømmen er tilbage, vil pumpen sørge for, at der veksles igen.

 

 • Tiltag: Borgere og pårørende skal på forhånd informeres om, at luften bliver i madrassen, dog uden at der veksles, samt at der vil lyde en alarm, som er mulig at slukke for. Derudover skal de informeres om, at når strømmen er tilbage, vil pumpen sørge for, at der veksles igen.
 • Tiltag: Hvis borger bor alene, skal hjemmeplejen slukke for alarmen.
 • Tiltag: Hjemmeplejen skal være opmærksom på, at de borgere, der ikke selv kan forflytte sig, skal lejres, hvis ikke dette lige er gjort inden strømafbrydelsen.

Gulv- og loftlifte

 • Situation: En gulvlift lades op via netspænding og kan herefter bruges til x-antal løft. En loftlift lader, når håndbetjeningen er i ladestationen, og vil herefter kunne bruges til x-antal løft.

 

 • Tiltag: Det er vigtigt, at personalet sørger for, at liftene altid sidder til ladning, når de ikke benyttes.

Pumper

 • Situation: De fleste infusionspumper kører manuelt over en time eller et døgn. Pumper til sondeernæring kører på batteri.

 

 • Tiltag: Sygeplejersker skal sørge for at koble infusionspumper til. Medarbejdere skal sørge for, at pumper til sondeernæring bliver ladet op mellem måltiderne.

Dialysemaskiner

 • Situation: Der vil lyde en alarm, som er mulig at slukke for.

 

Kritiske opgaver aften og nat samt tiltag til imødegåelse:

 • Situation: Under strømafbrydelse vil det ikke være muligt at tænde lys i eller udenfor hjemmene hos borgere i det ramte område.

 

 • Tiltag: Der er indkøbt pandelamper til brug ved strømafbrydelse om aftenen og natten.

Dette actioncard er udarbejdet af udviklingskonsulent Samantha Drejer Thomsen.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør