Luk alle
Åben alle

Ilt hos hjemmeboende borgere med kontakt til hjemmepleje

Strømafbrydelse i et eller flere af hjemmeplejeområderne i Skive Kommune.

Strømafbrydelsen kan vare op til 2 timer og vil som udgangspunkt ikke blive varslet på forhånd.

Da strømafbrydelsen ikke vil være varslet, vil der ikke være alarmering. Medarbejdere bør derfor være opmærksomme på tegn på strømafbrydelse.

Tegn på strømafbrydelse eftertjekkes straks ved f.eks. at tjekke flere elektroniske apparaters virkning samt sikringer i flere hjem.

Såfremt strømafbrydelsen bekræftes, skal medarbejderne følge actionscards for hjemmeplejen ved strømafbrydelse. Hvis der opstår problemer med at følge actions cards, skal medarbejderen kontakte områdelederen.

Som udgangspunkt vil strømafbrydelsen være kortvarig, hvormed det ikke vil være muligt at indkalde nye medarbejdere, der kan nå at komme, før strømafbrydelsen er overstået.

Skulle der opstå en ekstraordinær situation, der kræver, at der indkaldes yderligere personale, kan områdelederen kontaktes.

Kritiske opgaver og tiltag til imødegåelse heraf:

Ilt

  • Situation: Hvis der er borgere, som ligger med iltbehandling, og som ikke selv har mulighed for at switche over på transportabel iltflaske ifm. strømafbrydelse, kan det potentielt være livstruende for borgeren.

 

  • Tiltag: Iltbrugere med kontakt til hjemmeplejen er blevet identificeret og fremgår en af en oversigt. Der er taget stilling til, om borgeren skal have en transportabel flaske, der ikke er afhængig af el, samt om borgeren selv er i stand til at switche over/indstille l/min mm. i forbindelse med strømafbrydelse. Der er lavet individuelle aftaler med de identificerede borgere. Disse aftaler skal være kendte af medarbejderne. I tilfælde af strømafbrydelse skal disse aftaler følges.

Kritiske opgaver aften og nat samt tiltag til imødegåelse:

  • Situation: Under strømafbrydelse vil det ikke være muligt at tænde lys i eller udenfor hjemmene hos borgere i det ramte område.

 

  • Tiltag: Der er indkøbt pandelamper til brug ved strømafbrydelse om aftenen og natten.

Dette actioncard er udarbejdet af udviklingskonsulent Samantha Drejer Thomsen.

Godkendt af Pleje- & Omsorgschef Lars Olesen den 21. december 2022.

Sidst opdateret

13.04.2023

Ansvarlig redaktør