Alarm kan komme fra: Børn, forældre, ansatte.

Gør det der står først på listen. Hvis dette ikke er muligt, så gå til næste punkt.

Flygt altid – hvis muligt

 • Flygt væk fra skolen – væk fra gerningspersonen / lyden
 • Brug dør eller vindue til at komme væk.
 • Efterlad dine ejendele.
 • Hjælp/varsl andre du møder – men fortsæt.

Barrikader – Helst i sikkert rum

 • Lås/bloker dør/håndtag med borde eller andet.
 • Træk gardiner for.
 • Find dækning bag stabile bygningsdele som mur, radiator, søjler.
 • Benyt borde/inventar til yderligere dækning mod svage bygningsdele som vindue, skillevæg, dør mv.
 • Vær stille, slå lyd og vibration på mobil fra.

Gem – Bag noget skudsikkert

 • En søjle, mur bord/inventar som skjuler dig og beskytter mod skud.
 • Vær stille, slå lyd og vibration på mobil fra.

Kæmp – For livet

 • Brug alle kræfter/inventar til at forsvare jer.
 • Overraskende – før du bliver opdaget.
 • Eksplosivt – så hurtigt du kan.
 • Kraftfuldt – brug maksimal kraft.

Varsle

 • Ring 1-1-2 så snart du er i sikkerhed.
 • Varsl kontoret – når du er i sikkerhed.
 • Varsl pårørende – når du er sikkerhed.
 • IKKE ring/SMS til hinanden før politiet har kontrol med stedet.


Krisestab

 • KUFAs øverste krisestab leder indsatsen.
 • KUFAs øverste krisestab fra delplan (se boksen til højre/nederst)

Mødested

 • Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal samles.

Indkaldelse og kontakt

 • Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.


Kriselederen

KUFA-direktør orienterer kommunalbestyrelsen

Ansvarlig leder for involverede personer

samler til fælles orientering umiddelbart efter hændelsen samme dag, og inden nogen forlader stedet. Informerer forældre og pårørende direkte - og har herefter løbende kontakt. Sørger for information sendes ud i samarbejde med ansvarlig for kommunikation.

Ansvarlig fagchef for log og dokumentation

udarbejder notat, som beskriver forløbet.

Ansvarlig for kommunikation

håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Denne beredskabsplan er udarbejdet af KUFA-sekretariat. Godkendt af chefgruppen, juni 2023.

Sidst opdateret

28.06.2023

Ansvarlig redaktør