Alarm kan komme fra: Børn, forældre, ansatte. • Få alle i sikkerhed.
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.


Straks

 • Advar alle omkring dig og søg i sikkerhed i nærmeste lokale.
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2.
 • Underret kontor og ledelse at der er en krisesituation. De alarmerer videre, og kontakter forvaltningen.
 • Sæt mobiler på lydløs.

Under situationen

 • Lås og barrikader døre, luk vinduer og træk gardiner for.
 • Vær ude af syne fra vinduer, gangarealer og vær stille.
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne i samme lokale.
 • Rør ikke skydevåben. Politiet kan ikke kende forskel på gerningsmand og offer.
 • Følg politiets instrukser og afvendt klarmelding.

Umiddelbart efter

 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.
 • Yd psykisk krisehjælp til alle involverede.
 • Saml alle fysisk til en fælles orientering.
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.

Opfølgning

 • Følg op på kriseramte og andre involverede.
 • Evaluer hændelsen.

Hver skole bør lave lokale planer tilpasset egen lokation.Krisestab

KUFAs øverste krisestab leder indsatsen.

KUFAs øverste krisestab fra delplan (se boksen til højre/nederst)

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal samles.

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.

Førstehjælpsudstyr – orienter dig i jeres lokale beredskabsplan, hvor I har det placeret hos jer samt hvem hos jer, der kan førstehjælp.Kriselederen

KUFA direktør orienterer kommunalbestyrelsen

Ansvarlig leder for involverede personer

Samler til fælles orientering umiddelbart efter hændelsen samme dag, og inden nogen forlader stedet. Informerer forældre og pårørende direkte - og har herefter løbende kontakt. Sørger for information sendes ud i samarbejde med ansvarlig for kommunikation.

Ansvarlig fagchef for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver forløbet.

Ansvarlig for kommunikation

Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos børnene og de ansatte.

Denne indsatsplan er udarbejdet af SSP-leder. Godkendt af afdelings-/stabschef december 2018.

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør