Korterevarende strømafbrydelse i et geografisk område med et eller flere af Kultur- og Familieforvaltningens institutioner hvor strømafbrydelsen forventes at vare i mindst 2 timer.

Ved strømafbrydelse er det ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. digitale ressourcer, elektronisk dokumentation mm. fra almindelige computere.

Denne indsatsplan beskriver de overordnede veje til alarmering og kommunikation i forbindelse med en kontrolleret, korterevarende strømafbrydelse – et såkaldt Brown-out.

Det vurderes ikke, at der ifm. korterevarende strømafbrydelser er livstruende funktioner i regi af Kultur- og Familieforvaltningen hverken på kort eller længere sigt.

Alle institutioner i regi af Kultur- og Familieforvaltningen har udarbejdet lokale nødplaner, der kan iværksættes efter behov.Det kan ikke forventes, at en kontrolleret korterevarende strømafbrydelse varsles i forvejen.

Nedenfor er derfor beskrevet tre scenarier for forskellige tidsperspektiver i forbindelse med strømafbrydelse.

Chefgruppen vil hurtigt kunne træde sammen og kontaktes via telefon/sms.

Ved varsling 24+ timer før

Varslingen forventes at komme fra central myndighed via SMS-service-N1, som den samlede chefgruppe er tilknyttet. Det forventes, at minimum alle ledere i KUFA ligeledes er tilknyttet servicen.

Chefgruppen afklarer herefter varslingens omfang og konsekvenser i samråd med relevant chef/ledere.  

Afhængig af omfang og konsekvens afklares og koordineres i samråd med den fælles krisestab.

Chefgruppen orienterer alle ledere i Kultur- og Familieforvaltningen om varsling og evt. konkrete handlinger/iværksættelse af nødplaner.

Ved kort varsel op til ca. 1 time før

Varslingen forventes at komme fra central myndighed via SMS-service-N1, som den samlede chefgruppe er tilknyttet. Det forventes, at minimum alle ledere i KUFA ligeledes er tilknyttet servicen.

Chefgruppen afklarer herefter varslingens omfang og konsekvenser i samråd med relevant chef/ledere og evt. koordinering i den fælles krisestab.

Det er vigtigt, at de respektive chefer og ledere i de pågældende områder er i hurtig kontakt for afklaring og koordinering ift. eventuel iværksættelse af nødplaner.

Ingen varsel

Medarbejderne kontakter skole-/dagtilbuds-/sektionslederen, der orienterer nærmeste chef. Ud fra omfanget af strømafbrydelsen, vurderer nærmeste chef/lederen behov for umiddelbar iværksættelse af nødplan.

Chef og direktør vurderer ud fra omfang og konsekvenser, om der er behov for at indkalde chefgruppen og evt. den fælles krisestab.Afhængig af omfanget er nærmeste chef/direktør ansvarlig for kontakt til elselskab. Det forventes, at der vil være løbende orientering både via myndighederne (SMS-service-N1) og via den fælles krisestab.

Ledelsen på berørte enheder er ansvarlig for at iværksætte nødvendige handlinger som følge af de lokalt udarbejdede nødplaner.Nødplanen beskriver de opgaver på institutionen/sektionen, der er kritiske på kort sigt og vigtige på længere sigt.Strømafbrydelse med varsel

Skole-/dagtilbuds-/sektionslederen iværksætter nødplan efter aftale med nærmeste chef/chefgruppen.

Skole-/dagtilbuds-/sektionslederen sørger for at tablets, bærbare computere og mobiltelefoner mv. sættes til opladning.

Strømafbrydelse uden varsel

Ved strømafbrydelse uden varsel kontaktes nærmeste chef straks med henblik på afklaring af behov for iværksættelse af handlinger beskrevet i nødplanen.

Vurderer lederen omfang, konsekvenser og behov for øjeblikkelig handling iværksættes straks nødplan.Skole-/dagtilbuds-/sektionslederen vurderer i samarbejde med nærmeste chef, ud fra strømafbrydelsens tidspunkt på døgnet og de udarbejdede nødplaner, om der er behov – og mulighed - for at indkalde ekstra personale – herunder ekstra personale til brandvagt.Ledelsen på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

Eventuel kommunikation til Byråd og presse, varetages af chefgruppen/direktør i samarbejde med kommunikationskonsulent.Tilmelding til SMS-service-N1.

Kontaktoplysninger Nordlys:

https://norlys.dk/kundeservice/el/driftsinformation

Hvis der mangler strøm, og der ikke er registreret noget under driftsinformation, kan Nordlys kontaktes på 7015 1670Denne indsatsplan er udarbejdet af Carina Birch og Esben Ringgaard /chefgruppen i KUFA.

Godkendt af KUFA-chefgruppen den 14. december 2022

Sidst opdateret

21.12.2022

Ansvarlig redaktør