Kritiske leverancer for dagtilbud-, skole- og familieområdet:

 • At beskytte de børn og unge, som er i vores varetægt i dagtilbud, skole og på opholdssteder.  
 • At beskytte vores ansatte, mens de tager vare på børnene og de unge.
 • At samarbejde med familierne om krisehåndtering.

Kritiske leverancer for kulturområdet:

 • At tage vare på sikkerheden for brugere og gæster i vores idræts- og kulturfaciliteter sammen med involverede aktører (foreninger, arrangører, myndigheder m.fl.).
Kultur- og Familieforvaltningens kriseberedskab består af tre niveauer:

 • KUFAs øverste krisestab – samles i særligt skærpede og meget omfattende situationer. Lederen af den øverste kriseledelse beslutter, hvornår staben aktiveres.
 • KUFAs interne krisestab – samles, når krisen omfatter et funktionsområde, f.eks. skoleområdet,  og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område.
 • Den lokale krisestab – samles, når der er en krise på en enkelt lokation, f.eks. en børnehave, hvor krisen vurderes at kunne håndteres inden for eget område.

Ovennævnte tre krisestabe består hver af fem roller. Læs evt. mere om de fem roller her:

KUFAs øverste krisestab

KUFAs interne krisestab

Den lokal krisestab

Alle enkeltlokationer (skoler, dagtilbud, opholdssteder, kultur- og fritidsfaciliteter) udpeger en fast krisestab. Den består af navngivne personer og kontaktinformation, der udpeges til følgende roller:

Specielt for dagplejere

Sker der en hændelse hos en dagplejer, tager dagplejeren kontakt til sin dagplejepædagog, som aktiverer ”Den interne krisestab” med Skole- og Dagtilbudschefen som kriseleder.

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes.

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. Anvend TEAMS/Skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Kultur- og Familieforvaltningen indgår i alle kriser, der involverer børn og unge eller lokationer, hvor der opholder sig børn og unge.

Kultur- og Familieforvaltningen deltager i krisestabe efter behov med:

 • Direktør
 • Relevant fagchef
Alarmering kommer fra de enkelte lokationer (skoler, dagtilbud, opholdssteder, kultur- og fritidsfaciliteter). Alarmeringen sendes opad i ledelsessystemet – f.eks. skoleleder alarmerer skole- og dagtilbudschef. Alarmering sker telefonisk.Kriselederen

 • Modtage alarmering/underretning om hændelse.
 • Ansvarlig for at samle krisestaben.
 • Sikre ansvarlige til de øvrige fire roller i staben og delegere opgaver.
 • Ansvar for opdateret overordnet situationsbillede.
 • Orientere opad i ledelsessystemet og sikrer kommunikation med relevante aktører uden krisestaben.

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben
 • Indsamle information til at danne et løbende, opdateret situationsbillede.
 • Føre krisestyringslog som dokumentation for beslutninger og handlinger.

Ansvarlig for involverede personer

 • Al relation til mennesker, der er berørte af hændelsen: Forældre, børn og medarbejdere.
 • Kommunikation til de berørte i samarbejde med den kommunikationsansvarlige.
 • Sikre Kultur- og Familieforvaltningens tilstedeværelse i berørte områder.

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Indhente og/eller bidrage med støtte og kendskab til processer, drift og leverancer (IT, bygninger, systemer, forsyning).

Ansvarlig for kommunikation

Denne delplan er udarbejdet af SSP-leder. Godkendt december 2018.

Sidst opdateret

16.12.2021

Ansvarlig redaktør