Action Card er gældende for medarbejdere ansat i skoler og dagtilbud i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt Børne- og Undervisningsministeriet. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Ved tilfælde af smitte i skoler og dagtilbud skal Skole- og Dagtilbudsafdelingen kontaktes og den til enhver tid gældende drejebog følges.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når en medarbejder indenfor gældende område er udviser symptomer på COVID-19 / er mistænkt smittet med COVID-19.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de udviser symptomer på at være smittet eller er bekræftet smittet med COVID-19.

Leder skal sikre at medarbejdere med symptomer på mulig COVID-19 ikke møder op på arbejdet.

Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til børn/forældre og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer, mens de er i institutionen eller i skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidst symptomer.

Medarbejderne skal udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19 eller symptomer der kan give mistanke om COVID-19. Mulige symptomer på COVID-19 er:

• Feber
• Hoste
• Ondt i halsen
• Hovedpine
• Muskelømhed
• Tab af smags- og lugtesans

Medarbejdere der har haft nær kontakt til personer med bekræftet COVID-19, skal udvise særlig skærpet opmærksom på symptomer på COVID-19.

Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer, herefter betragtes man som smittefri. Almindelige regler vedrørende sygemelding er gældende.

Der er følgende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, hvis man får symptomer på COVID-19, herunder også lette symptomer jævnfør Retningslinje for håndteringen af COVID-19 i sundhedsvæsenet:

  • Følge Sundhedsstyrelsens generelle råd.
  • Straks gå hjem og bliv hjemme, uanset om du er på arbejde eller andre steder.
  • Undgå tæt kontakt med andre. Få andre til at hjælpe dig med f.eks. indkøb.
  • Holde afstand til personer i din husstand. Ophold jer i forskellige rum.
  • Gøre hyppigt rent på det toilet, bad og køkken, du bruger, og i de rum, som du deler med andre i husstanden. Hvis du kan, bør du selv gøre rent for at undgå smittespredning. Brug almindelige rengøringsmidler og vær særlig grundig på steder, som ofte berøres f.eks. håndtag, el-kontakter, kaffemaskine eller tablet.
  • Luft ud mindst 2 gange i døgnet i mindst 10 minutter.
  • Holde dig helt væk fra sårbare personer som ældre og kronisk syge.

Den enkelte medarbejder opsøger egen læge ved behov. Egen læge kan henvise til test for COVID-19, se Retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, side 6.

På Skole og Dagtilbudsområdet kan leder ikke henvise til diagnostisk test for COVID-19.

Medarbejder skal selv henvende sig til egen læge for en vurdering af, om vedkommende kan blive testet.

Såfremt en test er negativ, kan man møde på arbejde igen med det samme, hvis man er i stand til at gå på arbejde.

Såfremt en test er positiv, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter symptomophør. Se Action Card for medarbejder bekræftet smittet med COVID-19.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte din nærmeste leder.

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes.De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side:

https://coronasmitte.dk/

Sundhedsstyrelsen har samlet alle de sundhedsfaglige råd og informationsmaterialer til ledere og ansatte uden for sundheds- og ældresektoren på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/OEvrig-sektor

Forebyggelse af smittespredning:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Information til forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-covid-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

Informationsmaterialer til borgere:

https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

28. oktober 2020

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør