Covid-19

Hvis du har symptomer, som kan være indikation på covid-19, skal du blive hjemme. Du skal oplyse din leder om at du mistænker at være smittet med covid-19 (der er mulighed for sygedagpengerefusion fra dag 1).

Du skal møde på arbejde igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Henvend dig til din egen læge for en vurdering af, om du kan blive testet.

Anden sygdom

Bliv hjemme hvis din sygdom betyder at du ikke kan passe dit arbejde.

Du skal møde på arbejde

Vær særlig opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og anden adfærd.

Du må ikke have kontakt med patienter eller borgere, som er mistænkt for eller som har covid-19. I sådanne tilfælde skal du flyttes til andre opgaver, hvor der ikke er oplagt smitterisiko.

Det beror på en konkret og individuel lægefaglig vurdering, om du skønnes at være ude af stand til at møde på arbejde. Det inddrages i vurderingen, hvilke muligheder der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne. En mulighedserklæring kan være et godt redskab til at skabe den nødvendige afklaring.

Gravide i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til børn, skal fra 28. graviditetsuge arbejde hjemmefra. Hvis hjemmearbejde ikke er muligt, skal den gravide fraværsmeldes.

Du skal møde på arbejde.

Vær særlig opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og anden adfærd.

Du kan i tvivlstilfælde søge råd hos den behandlende læge. Din leder kan via en mulighedserklæring gå i dialog med den pårørendes læge om, hvilke opgaver du så kan varetage og hvorhenne.

Hvis du er dagplejer, skal der være særligt fokus på at følge de skærpede retningslinjer, og personen skal så vidt mulig opholde sig i andre rum end børnene.

Du skal møde på arbejde.

Du skal være særligt opmærksom på om du selv udvikler symptomer og på at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og anden adfærd.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med påvist covid-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet.

Du skal blive hjemme, hvis du selv udvikler symptomer (se A).

Hvis du er dagplejer og en person i din husstand er påvist med covid-19 og opholder sig hjemme, skal du ikke passe børn i dit hjem.

Efter de normale regler har du mulighed for hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes 1. og 2. sygedag. Se retningslinjerne på intranettet.

Ved mistanke om at barnet er smittet med covid-19 skal du desuden være særligt opmærksom på om du selv udvikler symptomer og på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og anden adfærd.

Du skal møde på arbejde.

Vær særlig opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne og anden adfærd.

Du kan i tvivlstilfælde søge råd hos den behandlende læge. Din leder kan via en mulighedserklæring gå i dialog med den pårørendes læge om, hvilke opgaver du så kan varetage og hvorhenne.

Barnet skal ikke møde i skole eller dagtilbud.

Barnet skal møde i skole eller dagtilbud, men der skal være særlig opmærksomhed på at barnet efterlever de skærpede forholdsregler.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ledelsen i dialog med forældre at foretage en konkret og individuel vurdering for børn, der tilhører en særlig risikogruppe.

Barnet skal møde i skole eller dagtilbud.

Barnet skal ikke møde i skole eller dagtilbud. Barnet må komme i skole eller dagtilbud, når første test ikke viser tegn på COVID-19 og barnet ikke har symptomer.De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side:

https://coronasmitte.dk/


Sundhedsstyrelsen har samlet alle de sundhedsfaglige råd og informationsmaterialer til ledere og ansatte uden for sundheds- og ældresektoren på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/OEvrig-sektor

Forebyggelse af smittespredning:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Information til forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-covid-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole

Informationsmaterialer til borgere:

https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

28. oktober 2020

Note 1: Symptomer på COVID-19

Hvis du har milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion eller svær nedre luftvejsinfektion, det kan f.eks. være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær, skal du mistænke COVID-19.

For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.

Stoppet næse eller løbenæse – uden andre symptomer – er ikke typisk for covid-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes covid-19, uden at det dog kan udelukkes

Note 2: Tilstande og sygdomme som udgør en øget risiko

Følgende tilstande og sygdomme udgør efter de nye retningslinjer en øget
risiko:

 • Personer over 70 år og særlig personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
 • Personer med svær overvægt med BMI over 35
 • Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom
 • En række kroniske sygdomme: 
  • Svær hjertekarsygdom
  • Svær lungesygdom
  • Lungekræft
  • Kronisk nyresygdom
  • Kronisk leversygdom
  • Dårligt reguleret diabetes
  • Tilstande med nedsat ernæringstilstand
  • Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande
  • Fremskreden demenssygdom
 • Nedsat immunforsvar pga. sygdomme, immunhæmmende behandling eller transplantation
 • Gravide

Yderligere information kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret

11.01.2021

Ansvarlig redaktør