Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for alle medarbejdere ansat i plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, Familieafdelingen, samt Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er primært baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune skal gøre rent hos borgere, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser betydende symptomer på COVID-19.

Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til forebyggelse af kontaktsmitte.

Der udføres håndhygiejne før og efter enhver direkte kontakt med borgeren eller borgerens kontaktflader samt mellem skift af handsker og rene og urene opgaver se evt. Instruks håndhygiejne og handsker.

Borgeren skal have fokus på en god håndhygiejne (håndvask) og evt. hjælpes med håndvask. Eventuel samlever og bofæller oplæres i håndhygiejne.

Anvend udstyr og hjælpemidler, som kan rengøres og desinficeres.

Udstyr skal så vidt muligt kun anvendes til den enkelte borger.

Alternativt anvendes engangsudstyr.

Flergangsudstyr opbevares i boligen, og ved ophævelse af forholdsregler rengøres udstyret og efterfølgende desinficeres med ethanolsprit 70 – 85 % eller sættes i karantæne i 48 timer.

Inden karantæne rengøres udstyret for evt. synlig forurening med vand og sæbe.

Opmærksomhed bør rettes mod hvilken rengøring/desinfektionsmidler, udstyret/genstanden kan tåle. Producentens anvisninger følges.

Flergangsudstyr, der skal genbehandles uden for borgerens hjem, emballeres forsvarligt og medtages.

Borgeren må få serveret mad på almindeligt service. Snavset service håndteres med handsker på. Service kommes i opvaskemaskine og vaskes sammen med øvrige service. Service, der anvendes af flere borgere og ikke kan komme i opvaskemaskinen, ex. termokander og bakker, rengøres og desinficeres efterfølgende med overfladedesinfektion med ethanol 70-85%

Hos borgere i eget hjem, hvor man ikke har en opvaskemaskine, må man gerne vaske op i hånden.

Affald kasseres som dagrenovation.

Undgå berøring (brug værnemidler).

Urin, afføring, blod, pus eller lignende skylles direkte ud i toilet.

Generelt:

Rengøringsudstyr skal være borgerbundet.

De anvendte rengøringsklude vaskes ved 90° C. Alternativt kan der anvendes engangsklude.

Ved synlig forurening af dyne og pude vaskes disse på min. 80 grader C. Hvis dyne og pude ikke tåler vask ved 80 grader C. anvendes de varmegrader, som producenten anbefaler.

Personale, der gør rent, skal anvende handsker og overtrækskittel, samt maske og øjenbeskyttelse ved tæt kontakt med borgeren (1-2) og risiko for stænk og sprøjt.

Hjemmeplejen:

Skærpet fokus på rengøring af områder, kontaktflader og genstande, som borgeren har rørt ved i boligen.

Rengøring med alm. rengøringsmidler (vand og sæbe).

Særligt fokus på kontaktpunkter, f.eks. håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap, kontakter til lys osv.

Toiletområde og toilet rengøres til sidst.

Plejebolig/ bosteder:

Områder og genstande som den smittede har rørt ved i 48 timer inden debut af symptomer skal rengøres og desinficeres efterfølgende så vidt muligt.

Rengøring med almindelige rengøringsmidler (vand og sæbe) i borgerens bolig.

Særligt fokus på kontaktpunkter (rengøring og efterfølgende desinfektion med ethanolbaseret alkohol 70-85% v/v), fx håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap, kontakter til lys etc. i hver vagt.

Toiletområde og toilet rengøres til sidst.

Kontaktpunkter i fællesområder rengøres og desinficeres efterfølgende 1 gang dagligt.

 • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt. Tøjet håndteres med handsker og langærmet overtrækskittel.
 • Så vidt muligt vaskes håndklæder, sengelinned og undertøj ved 90°C og det øvrige tøj om muligt ved 60°C. Hvis tøjet ikke tåler vask ved 60°C, anvendes de varmegrader, som producenten anbefaler. Coronavirus (SARS-CoV-2) er følsom for vand og sæbe.

Link til instruks for håndtering og vask af tekstiler i lokalt vaskeri på plejehjem og institutioner er under retningslinjer og materialer.

Der skal ikke foretages speciel afsluttende rengøring på plejehjem, bosteder eller i hjemmeplejen, hvor borgeren bliver boende i boligen. Almindelig rengøring er tilstrækkelig.

Følgende bør kasseres:  

 • Anbrudte handskekasser.
 • Papirhåndklæder.
 • Engangsudstyr, der har ligget fremme under isolationen.

Følgende anbefales kasseret

 • blade, aviser og lignende.

Der skal foretages slutrengøring på akutpladser og midlertidige pladser.

 • Boligen, møbler, udstyr samt bad/toilet rengøres med almindelige rengøringsmidler.

 • Efterfølgende foretages desinfektion af seng, sengebord, stole/borde, udstyr, vandrette flader og kontaktpunkter fx: håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæde, toiletskylsknap, og kontakter til lys med overfladedesinfektion med ethanol 70-85%.

 • Tæpper og møbler af stof støvsuges med støvsuger med HEPA-filter; støvsugerpose og filter skiftes efter rengøringen.

 • Støvsugere og andet rengøringsudstyr rengøres og overfladedesinficeres med overfladedesinfektion med ethanol 70-85% mellem hver borger.

 • Gulvet vaskes.

 • Dyne og hovedpude vaskes og/eller varmedesinficeres ved minimum 80°C.

 • Madrasovertræk rengøres og desinficeres efterfølgende.

 • Øvrige tekstiler sendes til vask.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler i borgerens bolig, skal rengøres med vand og sæbe og efterfølgende desinficeres med ethanolsprit 70-85%.

Hjælpemidler der skal sendes retur til hjælpemiddelservice skal også rengøres og desinficeres inden.

Opmærksomhed bør rettes mod hvilken rengøring/ desinfektionsmidler, hjælpemidlet kan tåle. Producentens anvisninger følges.

Registreres i skemaet smittefare i Nexus – både ved bekræftet og mistanke om COVID-19.

Kontakt nærmeste leder eller hygiejnekoordinatoren for dit område.
 • Pleje & Omsorg: Winni Weber tlf. 4153 1254 eller Tina Dahl Nielsen tlf. 2063 0499.
 • Sundhed & Psykiatri: Winni Weber, tlf. 4153 1254.
 • Socialområdet: Dorthe Egeskov, tlf. 2076 5267.

Tværgående hygiejnesygeplejerske Winni Weber, tlf. 4153 1254.

7. september 2022

Sidst opdateret

07.09.2022

Ansvarlig redaktør