Action Card er gældende for medarbejdere ansat i plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende opgaver i Pleje og Visitation, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når en medarbejder inden for gældende område er mistænkt eller bekræftet smittet med COVID-19/Coronavirus.

Medarbejdere, der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test indenfor 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 6 måneder efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer, som får symptomer på Covid-19 stadig gå i selvisolation og blive PCR-testethurtigst muligt for at udelukke re-infektion - uanset hvornår de selv har været smittet.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/husstandskontakter til en smittet indenfor 12 uger efter eget positivt testsvar skal man ikke isoleres/testes med mindre man har symptomer på COVID 19.

Bliver personen informeret om, at de er øvrige-/husstandskontakter til en smittet indenfor 12 uger – 6 måneder efter eget positivt testsvar, bør personen lade sig teste/ evt. isolere efter gældende anbefalinger for husstands/øvrige kontakter - se nærmere længere nede.

Det er først, når en person tester positiv for covid-19 på en PCR-test eller hurtigtest, at der skal igangsættes kontaktopsporing af husstandskontakter og øvrige kontakter. Ved positiv selvtest afventes med smitteopsporing, til der foreligger svar på den opfølgende PCR-test.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på dette.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer.

De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, forkølelse, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet.

Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza.

Tab af smags- og lugtesans kan understøtte mistanke om COVID-19 i diagnostikken.

Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Har en medarbejder milde symptomer på COVID-19, skal nærmeste leder kontaktes. Leder skal sikre at medarbejderen ikke møder op på arbejdet. Opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen.

Se nærmere vedr. test for COVID-19 i Action Card test af medarbejdere.

Der er bl.a. følgende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, hvis man får symptomer på COVID-19, herunder også lette symptomer:

 • Gå i selvisolation
  • bliv hjemme og lad være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med. Hold dig inden for egen bolig eller matrikel. Gå ikke på arbejde og få andre til at hjælpe med fx indkøb.
  • Undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
  • Udfør korrekt håndhygiejne ofte
  • husk hosteetikette.
  • Del ikke håndklæder med andre.
  • Rengør dagligt det/de rum, som du opholder dig i. Særligt rengøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange i husstanden, som fx håndtag, gelænder, kontakter, tastaturer, mus, armlæn, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter m.v. er vigtigt.
  • Husk at lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen i de/det rum, du opholder dig i.
 • Sørg for at blive testet med en PCR-test

Den enkelte medarbejder kan selv bestille test på coronaproever.dk. Medarbejder kan også henvises gennem arbejdsgiver. Se Action Card for test af medarbejdere, samt nedenstående link: 

 COVID-19. Test af medarbejdere med milde symptomer, regional retningslinje

Er testen negativ, kan man møde på arbejde igen med det samme, hvis man er i stand til at gå på arbejde. Er medarbejderen er syg, så gælder de almindelige regler vedr. sygemelding.

En negativ test er et øjebliksbillede. Forværres, ændres eller kommer der symptomer igen efter symptomophør, kan endnu en test genovervejes efter samråd med egen læge.Når man er bekræftet smittet med COVID-19 anses man først som smittefri når man:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog at man forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som f.eks. paracetamol)
 • i tvivlstilfælde kontaktes egen læge
 • Hvis man ikke har haft symptomer, anses man som smittefri efter 7 dage fra testdato. Hvis man i forløbet får symptomer, gælder at man isolerer sig indtil 48 timer efter symptomophør.

Medarbejderen skal efter raskmelding forsat være opmærksom på, om der opstår symptomer for COVID-19.

For personer, som har haft et alvorligt forløb, eller er særligt udsatte grundet massivt nedsat immunforsvar kan der være andre regler ift. smittefrihed. I så fald vil der foreligge lægelig information om dette.

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

1) i kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

2) i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Kontakter opdeles i ’hustandskontakter’ og ’øvrige kontakter’

Husstandskontakter er:

 • De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19
 • Kæreste til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)
 • Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist covid-19
 • Overnattende gæster/legekammerater

Anbefalinger for husstandskontakter:

 • Når en person smittes anbefales alle husstandskontakterne eller tilsvarende at gå i selvisolation og blive PCR-testet på 4.- og 6.- dagen efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Hvis der opstår udfordringer med PCR-test kapaciteten, kan 6. dags test i stedet være en hurtigtest. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.
 • På baggrund af en foreløbig vurdering fra SSI om, at det 3. vaccinationsstik viser en beskyttende effekt, anbefales personer, som har fået det 3. stik, samt asymptomatiske personer, som har haft covid-19 inden for de seneste 12 uger, ikke at gå i selvisolation. Husstandskontakter, som har fået 3. stik, anbefales i stedet for isolation at få taget en hurtigtest hurtigst muligst samt efterfølgende PCR-test på 4.- og 6.- dagen (6. dags testen kan erstattes af en hurtigtest, hvis PCR-testkapaciteten er udfordret) efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Tidligere smittede inden for de seneste 12 uger anbefales ikke isolation og heller ikke test, med mindre de har symptomer på Covid-19
 • Hvis man som husstandskontakt har løbende kontakt til fx et smittet barn anbefales man, uanset 3. stik og tidligere smitte, at gå i isolation og blive testet hurtigst muligt med en hurtigtest og igen med en PCR-test 48 timer efter, personen er smittefri. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test.

Øvrige kontakter er

 • Øvrige kontakter til en smittet person, er de kontakter som den smittede har været tæt på uden for hjemmet.
 • Øvrige kontakter: De personer, som har været tæt på en person, der har fået påvist covid-19 (dog ikke ved selvtest), og som ikke er husstandskontakter.
 • Det kan fx være: - Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et møde, på uddannelsesinstitutioner eller på en arbejdsplads.
 • Personer, der har været til middag med den smittede eller lign.
 • Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med, eller siddet i en bil med.
 • Personer du har været tæt på i en plejesituation.
 • Det vil også være de personer, som får besked via Smitte│stop appen, at de har været tæt på en smittet person

Obs at ovenstående ikke er en udtømmende liste

Anbefalinger for øvrige kontakter

 • Øvrige kontakter (uanset vaccinations- og tidligere smittestatus) anbefales ikke selvisolation, men anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt. Hvis du er ansat i plejesektoren anbefales det dog altid, at du får taget en PCR-test på 4. dagen.
 • Er man blevet øvrig kontakt via Smitte│stop appen, anbefales man kun én hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt
 • Hvis man som øvrig kontakt udvikler symptomer eller tester positivt på en test, skal man straks gå i selvisolation og få taget en PCR-test hurtigst muligt. Opsporing af både husstands- og øvrige kontakter igangsættes allerede ved positivt svar på hurtigtesten (ikke ved positiv selvtest). Hvis den opfølgende PCR-test er negativ kan selvisolationen og kontaktopsporingen ophæves.
 • Øvrige kontakter som har været tidligere smittede inden for de seneste 12 uger behøver ikke at gå i selvisolation og anbefales heller ikke test. Dette skyldes, at testen i denne periode kan være positiv pga. inaktiv virus. - Hvis man som øvrig kontakt og tidligere smittet udvikler symptomer på covid-19 anbefales dog straks selvisolation og PCR- test. Hvis PCR-testen er negativ kan man ophæve selvisolationen, da det må formodes at de fejler noget andet.

Opsporing

Når en medarbejder bliver bekræftet smittet med COVID-19, så skal medarbejderen så vidt muligt selv informere både hustandskontakter og øvrige kontakter. 

Hvis man som smittet har behov for hjælp til at identificere og/eller kontakte sine kontakter kan man ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har haft kontakt til medarbejder, eller om der er nogle der skal testes som øvrige kontakter. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der er øvrige kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

Obs: Alle borgere, der er testet positive for COVID-19, vil også blive kontaktet af Coronaopsporingen- både via brev i e-boks og pr telefon. Dette skal anses som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Lederen skal stadigvæk handle efter anbefalingerne.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister for at følge op på, om der er kontakter blandt kollegaer eller borgere, eller om der er personer der skal testes som øvrig kontakt. Ved tvivl om dette kontaktes den kommunale hygiejneorganisation– se afsnit vedrørende råd og vejledning. 

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet i action card: ”test af medarbejdere” og ”test af borgere” når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret.

Statens Serum Institut anbefaler, at hvis der fremkommer nye varianter med særlig øget smitsomhed, øget alvorlighed eller udfordringer i forhold til effekt af vacciner, så kan der igangsættes både isolation og test af hustands/øvrige kontakter og af deres kontakter. Sker dette vil man blive kontaktet af Styrelsen for patientsikkerhed.

Henvisning til test

Husstandskontakter kan selv booke tid til PCR-test på coronaprover.dk, hvis den smittede har oplyst vedkommende om den smittedes rekvisitionsnummer fra Sundhed.dk. Har man behov for henvisning samt hjælp til testtidspunkter, kan man fortsat ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 med henblik på at få oprettet henvisning til test. Derefter bookes de to tests på coronaprover.dk eller med bistand fra regionen på tlf. 7842 4242, hvis den smittede (eller dennes forælder ved under 15-årige) ikke har NemID/MitID

Positiv selvtest

Hvis en medarbejder indenfor plejesektoren tester positivt på en selvtest, skal personen gå i isolation og PCR testes hurtigst muligt. Nærmeste leder kan bestille hurtig PCR test tid ved at kontakte Coronaopsporing på telefon 32320511- tast 7, og opgive medarbejderens CPR nr.

På grund af muligheden for et meget stort antal isolerede kontakter kan der opstå behov for at undtage isolation for personale, der varetager kritiske funktioner i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren. Det vil bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering fra arbejdsgivers side og vil udelukkende være i helt særlige tilfælde, hvor det ellers vil medføre ophør af driften af en afdeling mv., og fraværet ikke kan dækkes ad anden vej. Det er en forudsætning, at medarbejderen testes dagligt med hurtigtest/selvtest umiddelbart inden arbejdet påbegyndes. Er ovennævnte kriterier opfyldt skal leder kontakte hygiejneorganisationen med henblik på vejledning om dette. Er hygiejneorganisationen ikke at træffe, kontaktes Styrelsen for Patientsikkerhed på 70 20 02 66 for vejledning.Generelt:

Man må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Information til medarbejdere

Lederen sikrer at relevante medarbejdere informeres når der er et smittetilfælde og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har været i tæt kontakt med medarbejder – se action card test af medarbejdere.

Information til borgere, som medarbejder har været i kontakt med

Borgere, der er opsporet som øvrig kontakt skal informeres på følgende måde:

 • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
 • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Borgere som bor selvstændigt, skal have udleveret et informationsbrev, når de kontaktes personligt og informeres.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer). Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer. 

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kontaktes pr telefon hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hvis det er uden for almindelig arbejdstid, eller det ikke er muligt at træffe hygiejnekoordinatoren, da kontaktes nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatoren orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Winni Weber eller Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smittede, mistænkt smittede borgere, opsporing af nære kontakter m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles Corona hotline på 70 20 02 33Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og hjemmeplejen

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen

Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19:

COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der har symptomer på COVID-19

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-har-symptomer-paa-covid-19

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19:

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren:

https://hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle

11. januar 2022

Sidst opdateret

06.01.2022

Ansvarlig redaktør