Action Card er gældende for alle medarbejdere ansat i plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende opgaver i Pleje og Visitation, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune skal anvende værnemidler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet, samt ud fra et forsigtighedsprincip. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Personalet skal altid efterleve de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, samt generel smitteforebyggende adfærd herunder sikre afstand, håndhygiejne, rengøring og evt. desinfektion af overflader.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COVID-19.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på dette.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Nærmeste leder skal desuden sikre, at medarbejderne er informerede om retningslinjer for brug af værnemidler.

Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action cards.

Der er på sundheds- ældre og socialområdet indført midlertidigt lovkrav om brug af ansigtsværnemidler for at forebygge smittespredning.

Dette indebærer, at medarbejdere, pårørende og besøgende, skal anvende ansigtsværnemidler (masker, mundbind, eller visir) alle steder, hvor der er adgang for offentligheden, dvs. indendørs og udendørs fællesarealer på alle institutioner. Lovkrav omfatter også administrativt personale, rengøringspersonale og andet personale, som ikke udfører arbejdsopgaver med tæt kontakt til borgere og patienter.

Ud fra et forsigtighedsprincip er det i Skive Kommune ligeledes besluttet, at medarbejderne også anvender ansigtsværnemidler når de færdes i borgernes eget hjem/lejlighed (uanset opgavens karakter), på dagtilbud/klubber/cafeer, samt i busser og lignende steder.

Der anvendes ligeledes mundbind/visir i kontorer/skrivestuer/frokostrum, med mindre man sidder ned, og der er mindst 1 meters afstand til nærmeste kollega.

Masker/mundbind er førstevalg, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften.

 

Visir som alternativ til maske/mundbind

 • Der kan være situationer eller forhold, der gør, at en kirurgisk maske type II ikke er egnet. Her er et heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ. Dette kan være:
  • hvor det er væsentligt at vise ansigt i kommunikationen, f.eks. når der skal kommunikeres med et barn, en person med demens, eller der er behov for mundaflæsning,
  • hvor maske ikke er egnet, f.eks. ved borgere eller patienter der får væsentlige gener, f.eks. angstlignende eller voldelig adfærd, ved synet af personalets masker
  • personer, der ikke kan anvende maske/mundbind, f.eks. grundet allergi eller andet.
  • Når det i øvrigt er af væsentlig betydning for opgaveløsningen

Se desuden vejledning til anvendelse af ansigtsværnemidler:

Anvendelse af ansigtsværnemidler juni2021-2 (skive.dk) 1. Udfør håndhygiejne.
 2. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne.
 3. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund.
 4. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er fugtigt eller snavset (hvis der eksempelvis er hostet eller nyst i mundbindet).
 5. Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud.
 6. Udfør håndhygiejne efter brug.
Værnemidler bestilles på Centraldepotet@skivekommune.dk senest fredag med henblik på levering den kommende uge.

Bestillingsseddel:

https://old.skive.dk/media/20610/bestillingsseddel-pleje-og-omsorg-soc-og-sundhed.pdf

Ved akut brug for værnemidler kontaktes:

 • Akutteamet på: 9915 5401
 • Nattevagten på: 9915 5480
Værnemidlerne medtages til den enkelte borgeres lejlighed hver gang.

Værnemidlerne tages på og tages af inde i borgerens bolig.

Ved kontakt til borgeren eller kontakt til borgerens omgivelser anvendes:

 • Handsker
 • Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel eller langærmet plastikforklæde
 • Mundbind og visir/beskyttelsesbriller

Oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår? (ssi.dk)

Ved manglende leverance kan visir/beskyttelsesbriller efter anvendelse, rengøres med vand og sæbe (præpareret rengøringsklud) og desinficeres med ethanolsprit 70 – 85 % og herefter genanvendes. Der anvendes handsker ved desinfektionsproceduren.

Værnemidler kasseres som almindelig dagrenovation.

Instruktionsvideoer om af- og påtagning af værnemidler kan ses i links.

Akutsygeplejersker og hjemmesygeplejersker bør have en akutpakke af værnemidler med i bilen.

Registreres i skemaet smittefare i Nexus – både ved bekræftet og mistanke om COVID-19.

Registreringen fjernes igen:

 • Ved symptomer: 48 timer efter symptomophør eller 10 dage efter symptomdebut når borgeren føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at personen forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol) I tvivlstilfælde kontaktes egen læge. 
 • Uden symptomer: 7 dage fra testdato


Kontakt nærmeste leder eller hygiejnekoordinatoren for dit område:

 • Pleje & Omsorg: Else Marie Hansen, tlf 21298829
 • Sundhed & Psykiatri: Winni Weber, tlf 41531254
 • Socialområdet: Dorthe Egeskov, tlf 20765267

Tværgående hygiejnesygeplejerske Winni Weber, tlf 41531254

22. december 2021

Sidst opdateret

13.12.2021

Ansvarlig redaktør