Luk alle
Åben alle

Action Card er gældende for alle medarbejdere ansat i plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune skal anvende værnemidler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Personalet skal altid efterleve de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, samt generel smitteforebyggende adfærd herunder sikre afstand, håndhygiejne, rengøring og evt. desinfektion af overflader.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser betydende symptomer på COVID-19.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser betydende symptomer på dette.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Nærmeste leder skal desuden sikre, at medarbejderne er informerede om retningslinjer for brug af værnemidler.

Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action cards.

Værnemidler bestilles på Centraldepotet@skivekommune.dk senest torsdage i ulige uger til levering ugen efter.

Bestillingsseddel:

Ved akut brug for værnemidler kontaktes:

  • Lene Nerstrøm - tlf. 22 13 80 49 - mandag-torsdag kl. 8.00 - 14.00, fredag kl. 8.00 - 12.00

ellers

  • Akutteamet på: 9915 5401
  • Nattevagten på: 9915 5480

Værnemidlerne medtages til den enkelte borgeres lejlighed hver gang - eller opbevares rent hos borgeren i et rent skab, skuffe eller en plastkasse med låg dedikeret til formålet.

Værnemidlerne tages på og tages af inde i borgerens bolig, lige inden for døren.

Ved tæt kontakt til borgeren (1-2) eller kontakt til borgerens omgivelser anvendes:

  • Handsker
  • Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel eller langærmet plastikforklæde
  • Mundbind og visir/beskyttelsesbriller

Se nedenstående link for mere:

Oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår? (ssi.dk)

Værnemidler kasseres som almindelig dagrenovation.

Instruktionsvideoer om af- og påtagning af værnemidler kan ses i links.

Akutsygeplejersker og hjemmesygeplejersker bør have en akutpakke af værnemidler med i bilen.

Institutioner skal have værnemidler til rådighed på institutionerne til akut brug.

Registreres i skemaet smittefare i Nexus – både ved bekræftet og mistanke om COVID-19.

Husk at fjerne registreringen igen

Kontakt nærmeste leder eller hygiejnekoordinatoren for dit område:

  • Pleje & Omsorg: Winni Weber eller Tina Dahl Nielsen tlf 2063 0499
  • Sundhed & Psykiatri: Winni Weber, tlf 41531254
  • Socialområdet: Dorthe Egeskov, tlf 20765267

Tværgående hygiejnesygeplejerske Winni Weber, tlf 41531254

7. september 2022

Sidst opdateret

07.09.2022

Ansvarlig redaktør