Luk alle
Åben alle

Trafikuheld, hvor borgere er involveret, og hvor der er personskade på en eller flere borgere eller medarbejdere.

Risiko for vold eller trusler fra borgerens side: Arbejdet tilrettelægges sådan, at personalet ikke kører i bil med borgere, hvis der vurderes at være risiko for vold eller trusler fra borgerens side.

Alarmen kan komme fra medarbejdere, borgere eller pårørende, vidner mv.

Hvis situationen kan håndteres uden akut medicinsk hjælp, tilkaldes hjælp telefonisk fra arbejdspladsen jævnfør nedenstående.

Hovedopgaver

 • At standse ulykken
 • At skaffe og/eller yde hjælp til tilskadekomne
 • At tage vare på øvrige borgere og deres tryghed

Straks

 • Stands ulykken, hjælp tilskadekomne
 • ring 1-1-2 eller tilkald anden hjælp.
 • Sørg for at samle andre i sikkerhed

Følg førstehjælpens hovedpunkter:

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp
 • Giv almindelig førstehjælp, herunder psykisk førstehjælp

Førstehjælp ydes efter evner og behov.

Umiddelbart efter – resten af dagen

 • Tilkald nødvendig hjælp – f.eks. fra kolleger. Sektionsleder overtager om muligt denne opgave.
 • Informer sektionsleder eller kolleger.

Sektionslederen kontaktes med henblik på orientering af krisestaben, kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, 

 • kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.
 • Informer relevante – pårørende, skoler/institutioner el.lign.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp til involverede og pårørende og kontakt evt. psykolog.

Opfølgning

 • Anmeld evt. ulykken til Arbejdstilsynet
 • Anmeld evt. arbejdsskade

Normalt vil et trafikuheld ikke aktivere krisestaben.

Redningsfolk og politi leder indsatsen på ulykkesstedet.

Personalet på ulykkesstedet eller sektionslederen samarbejder med indsatsledelsen om indsats.

Internt

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag.

Særligt fokus på kommunikation til og med pårørende til unge under 18.

Eksternt

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Alle episoder dokumenteres og journaliseres. 

Risiko for vold eller trusler fra borgerens side: Arbejdet tilrettelægges sådan, at personalet ikke kører i bil med borgere, hvis der vurderes at være risiko for vold eller trusler fra borgerens side.

OBS på anmeldelse til relevant forsikring.

Denne indsatsplan er udarbejdet af Line Kjeldsen den 2. december 2019.

Godkendt af arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum den 19. december 2019.

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør